Parlamenti kérdés - O-0003/2008Parlamenti kérdés
O-0003/2008

  A romákkal kapcsolatos európai cselekvési terv irányába

  SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0003/08
  Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján
  előterjesztette: Lívia Járóka a(z) PPE-DE képviselőcsoportja nevében
  a Bizottsághoz

  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-0003/2008
  Előterjesztett szövegek :
  O-0003/2008 (B6-0004/2008)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  Tervezi-e a Bizottság az Európai Unión belüli, sok esetben főleg romák által lakott válságövezetek feltérképezését, és egy részletes cselekvési terv – egy romákkal kapcsolatos közösségi cselekvési terv – kidolgozását, valamint hatékony és azonnali intézkedések meghozatalát a szegénység és a társadalmi kirekesztés megszüntetése céljából?

   

  Mivel a tagállamok az elmúlt két évtized során e tekintetben nem sok eredményt értek el, holott az európai munkaerőpiac és az európai társadalom egésze számára jelentős haszonnal járna a romák társadalmi integrálása, tervezi-e a Bizottság, hogy a válságövezetek térképe alapján magára vállalja a kezdeményezés, a nyomon követés és a végrehajtás szerepét?

   

  Mivel a különböző csoportok integrálásának egyetlen elfogadható módja az integrált (és nem az azokat külön kezelő) megközelítés alkalmazása, a roma közösségek deszegregációjáért és integrálásáért közvetlenül vagy közvetetten felelős biztosok tervezik-e tevékenységeik összehangolását és az együttműködést a 2008. évi közösségi cselekvési terv kialakításakor?

   

   

  Előterjesztve: 09.01.2008

  Továbbítva: 11.01.2008

  A válaszadás határideje: 18.01.2008