Parlementaire vraag - O-0003/2008Parlementaire vraag
O-0003/2008

  Europees communautair actieplan inzake de Roma

  MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0003/08
  ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement
  van Lívia Járóka, namens de PPE-DE-Fractie
  aan de Commissie

  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-0003/2008
  Ingediende teksten :
  O-0003/2008 (B6-0004/2008)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  Overweegt de Commissie om de crisisgebieden in de Europese Unie waar hoofdzakelijk Roma wonen in kaart te brengen en te komen met een gedetailleerd actieplan, namelijk een communautair actieplan inzake de Roma dat doeltreffende en onmiddellijke maatregelen neemt om een eind te maken aan de armoede en sociale uitsluiting?

   

  Heeft de Commissie plannen, overwegende dat de lidstaten in de afgelopen 20 jaar zeer weinig hebben bereikt maar de Europese arbeidsmarkt en de gehele Europese maatschappij sterk zou profiteren van de opneming van de Roma, initiatieven te nemen voor het financieren, het toezicht en de tenuitvoerlegging van een en ander op grond van deze kaart van de crisisgebieden?

   

  Overwegen de commissarissen die direct of indirect met de desegregatie en integratie van de Romagemeenschappen belast zijn, gezien het feit dat een geïntegreerde aanpak de enige acceptabele manier is om de opneming van verschillende groepen aan te pakken in plaats van als aparte of losse eenheden, hun activiteiten te coördineren en samen te werken bij de opstelling van een communautair actieplan in 2008?

   

   

  Ingediend: 09.01.2008

  Doorgezonden: 11.01.2008

  Uiterste datum beantwoording: 18.01.2008