Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-0003/2008

Teksty złożone :

O-0003/2008 (B6-0004/2008)

Debaty :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 29kWORD 40k
9 stycznia 2008
O-0003/2008

ZAPYTANIE USTNE WYMAGAJĄCE DEBATY O-0003/08

zgodnie z artykułem 108 Regulaminu

skierowane przez: Lívia Járóka w imieniu Grupy PPE-DE

do Komisji


  Przedmiot: w kierunku europejskiego planu działania Wspólnoty na rzecz Romów

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Czy Komisja zamierza dokonać pomiaru obszarów kryzysowych w Unii Europejskiej, których duża część jest zamieszkała głównie przez Romów, oraz czy planuje przedstawić szczegółowy plan działania – wspólnotowy plan działania na rzecz Romów – w celu podjęcia skutecznych i natychmiastowych środków na rzecz wyeliminowania ubóstwa i społecznego wykluczenia?

 

Mając na uwadze, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat państwa członkowskie osiągnęły niewiele, a europejski rynek pracy i cała społeczność europejska skorzystałyby znacznie na integracji społeczności romskiej, czy Komisja przewiduje przejęcie roli inicjatora, instytucji finansującej, nadzorującej i wykonawczej na podstawie takiej mapy obszarów kryzysowych?

 

Ponieważ podejście zintegrowane jest jedynym do przyjęcia sposobem poradzenia sobie z integracją innych grup w miejsce grup odseparowanych i odizolowanych, czy komisarze odpowiedzialni bezpośrednio lub pośrednio za segregację i integrację społeczności romskich zamierzają koordynować swoje działania i współpracować przy tworzeniu wspólnotowego planu działania w 2008 r.?

 

 

Przedłożone: 09.01.2008

Przekazane: 11.01.2008

Termin na udzielenie odpowiedzi: 18.01.2008

 

Oryginalny język pytania: EN 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności