Întrebare parlamentară - O-0003/2008Întrebare parlamentară
O-0003/2008

  Către un plan de acţiune european privind etnia rromă

  ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0003/08
  în conformitate cu articolul 108 din Regulamentul de procedură
  de Lívia Járóka, în numele Grupului PPE-DE
  Comisiei

  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  O-0003/2008
  Texte depuse :
  O-0003/2008 (B6-0004/2008)
  Voturi :
  Texte adoptate :

  Are Comisia în plan să măsoare zonele de criză din Uniunea Europeană, dintre care multe sunt locuite de rromi şi să elaboreze un plan detaliat de acţiune, un plan de acţiune comunitar privind etnia rromă, prin care să ia măsuri eficiente şi imediate în scopul eliminării sărăciei şi excluderii sociale?

   

  Luând în considerare faptul că, în ultimele două decenii, statele membre au realizat foarte puţin şi cu toate acestea piaţa muncii, ca şi întreaga societate europeană, ar beneficia foarte mult de pe urma integrării rromilor, are Comisia în plan să îşi asume rolul de iniţiativă, finanţare, monitorizare şi punere în aplicare, pe baza hărţii zonelor de criză?

   

  Având în vedere că o abordare integrată este singura manieră acceptabilă de a soluţiona problema integrării diferitelor grupuri, şi nu prin acţiunea unor grupuri separate, intenţionează comisarii care sunt direct sau indirect responsabili pentru desegregarea şi integrarea comunităţilor rrome să-şi coordoneze activităţile şi să colaboreze la elaborarea planului de acţiune comunitar pe 2008?

   

   

  Depunere: 09.01.2008

  Trimisă: 11.01.2008

  Termen pentru răspuns: 18.01.2008