Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0003/2008

Ingivna texter :

O-0003/2008 (B6-0004/2008)

Debatter :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 24kWORD 39k
9 januari 2008
O-0003/2008

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0003/08

i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen

från Lívia Járóka för PPE-DE-gruppen

till kommissionen


  Angående: På väg mot en gemensam handlingsplan för romer

 Svar i kammaren 

Har kommissionen några planer på att kartlägga Europeiska unionens krisområden, av vilka många i huvudsak befolkas av romer, samt ta fram en ingående handlingsplan, en gemensam handlingsplan för romer, för att på så sätt effektivt och omedelbart vidta åtgärder för att få bort fattigdomen och den sociala utestängningen?

 

Under de gångna två årtiondena har medlemsstaterna fått mycket litet till stånd, men likväl skulle det vara till stor nytta både för den europeiska arbetsmarknaden och för samhället i Europa i stort om romerna integrerades socialt. Har kommissionen mot bakgrund av detta planer på att ta initiativ samt sköta finansiering, övervakning och genomförande, utgående från denna karta över krisområden?

 

Frågan om integrering av olika befolkningsgrupper kan skötas adekvat endast med ett helhetsbetonat grepp på problematiken och inte med hjälp av separata eller för ändamålet särskilt avdelade organ. Har de kommissionsledamöter, som direkt eller indirekt bär ansvaret för att romernas utanförskap ska fås bort och denna befolkningsgrupp integreras, mot bakgrund av detta några planer på att samordna sin verksamhet och samarbeta vid utformandet av den gemensamma handlingsplanen 2008?

 

 

Ingiven: 09.01.2008

Vidarebefordrad: 11.01.2008

Sista svarsdag: 18.01.2008

 

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy