Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0004/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0004/2008

En EU-strategi for romaer

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0004/08
jf. forretningsordenens artikel 108
af Roberta Angelilli for UEN-Gruppen
til Kommissionen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0004/2008
Indgivne tekster :
O-0004/2008 (B6-0005/2008)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Rådets direktiv 2000/43/EF[1] om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse indeholder minimumskrav med henblik på at beskytte alle mod forskelsbehandling i alle medlemsstater. Medlemsstaterne skal fastlægge reglerne for de sanktioner, som skal finde anvendelse på overtrædelser af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv, og underrette Kommissionen herom.

 

Vil Kommissionen være indstillet på at kontrollere, om der er truffet nationale foranstaltninger til at gennemføre direktivet for så vidt angår adgangen til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, social beskyttelse og frem for alt almindelig skolegang?

 

Vil den være indstillet på at skride ind over for manglende overholdelse af direktivets bestemmelser?

 

Er den klar over, at romabørn i mange tilfælde ikke får de vaccinationer og den lægehjælp, de har krav på, og at der er et stort skolefravær blandt sådanne børn (idet mindst 50 % ikke går i skole)? Er den endvidere klar over, at mange romabørn tvinges til at tigge, og at der hvert år dør mange romabørn i deres hjem, navnlig i forbindelse med brande, der opstår på grund af uforsvarlige sikkerhedsforhold i deres lejre?

 

Mener den, at skolegang og uddannelse er en grundlæggende forudsætning for at kunne bekæmpe social udstødelse, udnyttelse og kriminalitet?

 

Er den indstillet på at iværksætte en omfattende handlingsplan for romaer i 2008 med bl.a. specifikke aktioner for romabørn, som skal sigte på at udrydde fattigdommen og fremme den sociale integration og uddannelsen?

 

 

Indgået: 09.01.2008

Videresendt: 11.01.2008

Besvarelsesfrist: 18.01.2008