Parlamenti kérdés - O-0004/2008Parlamenti kérdés
O-0004/2008

Az európai romaügyi stratégia

SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0004/08
Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján
előterjesztette: Roberta Angelilli a(z) UEN képviselőcsoportja nevében
a Bizottsághoz

A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
O-0004/2008
Előterjesztett szövegek :
O-0004/2008 (B6-0005/2008)
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

A faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód elvének alkalmazásáról szóló, 2000/43/EK tanácsi irányelv[1] minimumkövetelményeket állapít meg minden személy megkülönböztetéstől való védelmére valamennyi tagállamban. A tagállamok megállapítják az irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és erről értesítik a Bizottságot.

 

Felkészült-e a Bizottság annak ellenőrzésére, hogy intézkedtek-e nemzeti szinten az irányelv végrehajtásáról a foglalkoztatáshoz, szakképzéshez, szociális védelemhez és mindenekelőtt az oktatáshoz való hozzáférés feltételei tekintetében?

 

Kész-e a Bizottság arra, hogy eljárjon az irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén?

 

Tisztában van-e a Bizottság azzal, hogy a roma gyermekek nem részesülnek a szükséges védőoltásokban és orvosi ellátásban, valamint magas szintű a roma gyerekek között az iskolakerülés mértéke (legalább 50%-uk nem jár iskolába)? Tisztában van-e ezen túl a Bizottság azzal is, hogy számos roma gyermeket koldulásra kényszerítenek, és minden évben sokan halnak meg közülük otthoni balesetek, különösen a megfelelő biztonsági előírások hiánya miatt a táborhelyeken kitört tüzek következtében?

 

Mit gondol a Bizottság arról, hogy az oktatás alapvető eszköz a társadalmi kirekesztés, kizsákmányolás és bűnözés elleni harcban?

 

Késznek mutatkozik-e a romákkal kapcsolatos átfogó cselekvési terv elindítására 2008-ban, amely többek között a roma gyermekekre irányuló konkrét lépéseket tartalmaz, és a szegénység felszámolását, valamint társadalmi integrációt és oktatást tűz ki célul?

 

 

Előterjesztve: 09.01.2008

Továbbítva: 11.01.2008

A válaszadás határideje: 18.01.2008