Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-0004/2008

Texte depuse :

O-0004/2008 (B6-0005/2008)

Dezbateri :

PV 16/01/2008 - 14
CRE 16/01/2008 - 14

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 27kWORD 26k
9 ianuarie 2008
O-0004/2008

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0004/08

în conformitate cu articolul 108 din Regulamentul de procedură

de Roberta Angelilli, în numele Grupului UEN

Comisiei


  Subiect: O strategie europeană privind comunitatea rromă

 Răspuns în plen 

Directiva 2000/43/CE a Consiliului[1] de punere în aplicare a principiului egalităţii de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică, stabileşte cerinţele minime de protecţie a tuturor persoanelor împotriva discriminării în toate statele membre. Statele membre trebuie să stabilească norme privind sancțiunile care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în aplicarea prezentei directive şi să le aducă la cunoştinţa Comisiei.

 

Este Comisia pregătită să verifice dacă au fost luate măsuri pe plan intern în vederea punerii în aplicare a acestei directive în ceea ce priveşte condiţiile de acces la locurile de muncă, formarea profesională, protecţia socială şi, în primul rând, educaţia?

 

Este Comisia pregătită să acţioneze în cazul nerespectării dispoziţiilor acestei directive?

 

Cunoaşte Comisia faptul că, de multe ori, copiii rromi nu sunt vaccinaţi şi nu beneficiază de îngrijirea medicală de care au nevoie şi că, printre aceştia, rata absenteismului şcolar este foarte ridicata (cel puţin 50% dintre ei nu merg la şcoală)? În plus, este Comisia conştientă şi de faptul că mulţi copii rromi sunt exploataţi în scopuri de cerşit, iar foarte mulţi mor în accidente casnice, în special incendii cauzate de lipsa unor standarde de siguranţă adecvate în taberele în care trăiesc?

 

Împărtăşeşte Comisia opinia potrivit căreia educaţia reprezintă un instrument fundamental în vederea combaterii excluderii sociale, a exploatării şi a criminalităţii?

 

Este Comisia dispusă să lanseze în 2008 un plan de acţiune global în ceea ce-i priveşte pe rromi, plan care să includă acţiuni specifice pentru copiii rromi, menite să elimine sărăcia şi să promoveze integrarea socială şi educaţia?

 

 

Depunere: 09.01.2008

Trimisă: 11.01.2008

Termen pentru răspuns: 18.01.2008

 

[1]  JO L 180, 19.7.2000, p.22.

Limba originală a întrebării: EN
Aviz juridic - Politica de confidențialitate