Parlamentarno vprašanje - O-0004/2008Parlamentarno vprašanje
O-0004/2008

Evropska strategija za Rome

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0004/08
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložila Roberta Angelilli, v imenu skupine UEN
za Komisijo

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0004/2008
Predložena besedila :
O-0004/2008 (B6-0005/2008)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Direktiva Sveta 2000/43/ES[1] o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost določa minimalne zahteve za zaščito vseh oseb pred diskriminacijo v vseh državah članicah. Države članice določijo pravila o sankcijah za kršitve nacionalnih določb, sprejetih v skladu s to direktivo, in o tem obvestijo Komisijo.

 

Ali je Komisija pripravljena preveriti, ali so bili sprejeti nacionalni ukrepi za izvajanje direktive, kar zadeva pogoje za dostop do zaposlitve, poklicnega usposabljanja, socialnega varstva in predvsem izobraževanja?

 

Ali je Komisija v primeru neizpolnjevanja določb direktive pripravljena ukrepati?

 

Ali se Komisija zaveda, da romski otroci pogosto ne dobijo cepiva ali zdravstvene nege, ki jo potrebujejo, ter da je zanje značilna visoka stopnja odsotnosti od pouka (najmanj 50 % jih ne obiskuje šole)? Ali se Komisija poleg tega zaveda, da se številne romske otroke izkorišča za beračenje in da vsako leto veliko takih otrok umre v nesrečah na domu, zlasti požarih, ki nastanejo zaradi slabih varnostnih standardov v taborih?

 

Ali Komisija meni, da je izobrazba bistveno sredstvo za boj proti socialni izključenosti, izkoriščanju in kriminalu?

 

Ali je pripravljena začeti celovit akcijski načrt za Rome v letu 2008, v katerega bi vključila posebne ukrepe za romske otroke, namenjene odpravi revščine, socialni vključenosti ter izobraževanju?

 

 

Vloženo: 09.01.2008

Posredovano: 11.01.2008

Rok za odgovor: 18.01.2008