Парламентарни въпроси
PDF 44kWORD 31k
28 януари 2008 г.
O-0010/2008

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0010/08

съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП

от Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu и Luis Yañez-Barnuevo García, от името на групата PSE

към Съвета


  Относно: Среща на върха Европейски съюз-Латинска Америка и Карибите (Лима, 16 и 17 май 2008 г.)

Относно изпълнението на целите, поставени на предишната среща на върха ЕС — Латинска Америка и Карибите, проведена във Виена (Австрия) през м. май 2006 г.:

 

  Какви мерки са били приети от Съвета с цел отдаване на най-високо приоритетно значение на социалното сближаване в рамките на програмите за регионално сътрудничество на двустранна основа и за предоставяне на помощ? Какви мерки са приети с цел оказване на сътрудничество при провеждане на реформите в ООН, както и на реформите в Световната банка и Международния валутен фонд за подобряване на регламентирането на паричните потоци? А какви мерки са приети с оглед на определяне на общи позиции и съвместни действия между Латинска Америка и Карибите и ЕС в рамките на отделните органи на ООН, както и на основните конференции на ООН?

 

  Какви инициативи са били предприети от Съвета за отделяне на специално внимание на сътрудничеството в области като изменението на климата и енергетиката - по-специално по отношение на енергията от възобновяеми източници - въз основа на Споразумението от Бали, като се вземат предвид целите, съдържащи се в пакета от мерки на Европейската комисия във връзка с изменението на климата, приет на 23 януари 2008 г.? А какви са инициативите за отразяване на значението на отношенията между ЕС и Латинска Америка и Карибите при предоставянето на средства за този регион, по-специално за сътрудничеството в областта на изменението на климата?

 

  Относно договарянето на споразуменията за асоцииране между Меркосур, Централна Америка и Андийската общност и ЕС, какви насоки Съветът възнамерява да предостави на преговарящите за повишаване на техните усилия за постигане на напредък в рамките на процеса на преговори?

 

Относно целите на петата среща на върха ЕС — Латинска Америка и Карибите, който ще се проведе на 16 и 17 май 2008 г. в Лима, Перу:

 

  Какви мерки ще предложи Съветът за насърчаване на социалното сближаване, по-специално в рамките на политиките в областта на образованието и мерките за борба с бедността с оглед на премахване на дискриминацията и признаване на основните социални права? А за осъществяване на сътрудничеството в области като изменението на климата, енергетиката и други въпроси, свързани с околната среда?

 

  Какви инициативи ще предложи Съветът на Срещата на върха в рамките на дебата по въпроси като регионалната интеграция, сътрудничеството за развитие, демокрацията и правата на човека и миграцията?

 

 

Внесен: 28.01.2008

Предаден: 29.01.2008

Краен срок за отговор: 19.02.2008

 

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност