Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0010/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0010/2008

  Topmøde mellem EU og Latinamerika og Caribien (Lima, den 16. og 17. maj 2008)

  28.1.2008

  MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0010/08
  jf. forretningsordenens artikel 108
  af Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu og Luis Yañez-Barnuevo García for PSE-Gruppen
  til Rådet

  Vedrørende gennemførelsen af målsætningerne fra det forrige Topmøde mellem EU og Latinamerika og Caribien, der blev afholdt i Wien i maj 2006:

   

  -  Hvilke foranstaltninger har Rådet vedtaget for at give højeste prioritet til social sammenhæng i programmerne for biregionalt samarbejde og assistance? Og til at samarbejde om reformen af FN og reformen af Verdensbanken og Den Internationale Valutafond om at forbedre likviditetsordningen? Og at fastsætte fælles holdninger og foranstaltninger mellem Latinamerika og Caribien og EU inden for forskellige FN-organer og større FN-konferencer?

   

  -  Hvilke initiativer har Rådet taget for at fokusere særligt på samarbejde på områder som klimaændringer og energi - med særlig henblik på vedvarende energi - på grundlag af Bali-aftalen og indbefattende Kommissionens klimapakke, som blev vedtaget den 23. januar 2008? Og for at afspejle betydningen af forbindelserne mellem EU og Latinamerika og Caribien i bevillingen ressourcer i regionen, navnlig hvad angår samarbejdet om klimaændringer?

   

  -  Hvordan vil Rådet vejlede sine forhandlere i at øge deres bestræbelser på at fremskynde forhandlingsprocessen med hensyn til forhandlingerne om associeringsaftaler mellem Mercosur, Mellemamerika, Andes-landene og EU?

   

  Med hensyn til målene for det femte topmøde mellem EU og Latinamerika og Caribien, som vil blive afholdt den 16. og 17. maj 2008 i Lima, Peru:

   

  -  Hvilke tiltag vil Rådet foreslå til at opnå fremme af social samhørighed, navnlig hvad angår uddannelsespolitik og foranstaltninger til fattigdomsbekæmpelse for at udrydde forskelsbehandling samt respekt for grundlæggende sociale rettigheder? Og for at gennemføre samarbejde på områder som klimaændringer, energi og andre miljørelaterede emner?

   

  -  Hvilke initiativer vil Rådet foreslå til topmødet i debatten om emner som f.eks. regional integration, udviklingssamarbejde, demokrati og menneskerettigheder og migration?

   

   

  Indgået: 28.01.2008

  Videresendt: 29.01.2008

  Besvarelsesfrist: 19.02.2008