Parlamendi esitatud küsimus - O-0010/2008Parlamendi esitatud küsimus
O-0010/2008

  Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna tippkohtumine Limas 16. ja 17. mail 2008

  28.1.2008

  SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0010/08
  vastavalt kodukorra artiklile 108
  esitaja: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu ja Luis Yañez-Barnuevo García PSE fraktsiooni nimel
  nõukogule

  Seoses 2006. aasta mais Viinis Austrias toimunud ELi ning Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna (LAC) eelmise tippkohtumise eesmärkide rakendamisega:

   

    Millised meetmed on nõukogu võtnud vastu, et esmatähtsustada sotsiaalset ühtekuuluvust kahepoolsetes piirkondlikes koostöö- ja abiprogrammides? Ja selleks, et teha koostööd ÜRO reformi ning Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi reformi vallas rahavoogude reguleerimise parandamiseks? Ning selleks, et määratleda LACi ja ELi ühised seisukohad ja ühismeetmed mitmetes ÜRO organites ja suurtel ÜRO konverentsidel?

   

    Milliseid algatusi on nõukogu teinud, et pöörata erilist tähelepanu koostööle säärastes valdkondades nagu kliimamuutus ja energia (eelkõige taastuvenergia), tuginedes Bali lepingule ning hõlmates komisjoni kliimameetmete paketti, mis võeti vastu 23. jaanuaril 2008? Ja selleks, et kajastada EL-LACi suhete olulisust piirkonnale vahendite eraldamisel, eelkõige kliimamuutusealase koostöö vallas?

   

    Seoses Mercosuri, Kesk-Ameerika, Andide Ühenduse ja ELi vahelise assotsiatsioonilepinguga, milliseid juhiseid kavatseb nõukogu anda läbirääkimiste pidajatele, et suurendada nende jõupingutusi läbirääkimiste kiirendamisel?

   

  Seoses 16. ja 17. mail 2008 Limas Peruus toimuva EL-LACi viienda tippkohtumise eesmärkidega:

   

    Millised meetmed esildab nõukogu selleks, et rakendada sotsiaalse ühtekuuluvuse edendamist, eelkõige hariduspoliitika ja vaesuse leevendamise meetmed, et kaotada diskrimineerimine ning järgida sotsiaalseid põhiõigusi? Ja rakendada koostööd sellistes valdkondades nagu kliimamuutus, energia ja muud keskkonnaga seotud küsimused?

   

    Millised algatused esildab nõukogu tippkohtumisel niisuguste teemade arutelul nagu piirkondlik integratsioon, arengukoostöö, demokraatia ja inimõigused ning ränne?

   

   

  Esitatud: 28.01.2008

  Edastatud: 29.01.2008

  Vastuse tähtaeg: 19.02.2008