Parlamentin kysymys - O-0010/2008Parlamentin kysymys
O-0010/2008

Euroopan unionin sekä Latinalaisen Amerikan ja Karibian (LAC) maiden huippukokous (Lima, 16.-17. toukokuuta 2008)

28.1.2008

SUULLINEN KYSYMYS JOSTA KESKUSTELLAAN O-0010/08
työjärjestyksen 108 artiklan mukaisesti
esittäjä(t): Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu ja Luis Yañez-Barnuevo García, PSE-ryhmän puolesta
neuvostolle

Itävallan Wienissä toukokuussa 2006 pidetyn edellisen huippukokouksen tavoitteiden täytäntöönpanon suhteen tiedustelemme seuraavaa:

 

  Mitä toimia neuvosto on toteuttanut asettaakseen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden etusijalle kahdenvälisessä alueellisessa yhteistyö- ja avustusohjelmissa? Entä tehdäkseen yhteistyötä YK:n, Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston uudistamiseksi kassavirtojen sääntelyn osalta? Entä määritelläkseen EU:n ja LAC-maiden yhteiset kannat ja toimet YK:n eri elimissä ja tärkeimmissä YK:n kokouksissa?

 

  Mitä toimia neuvosto on toteuttanut erityishuomion kiinnittämiseksi ilmastonmuutoksen ja energian - etenkin uusiutuvan energian - kaltaisten alojen yhteistyöhön Balin sopimuksen pohjalta ja ottaen huomioon Euroopan komission 23. tammikuuta 2008 hyväksymät ilmastoa koskevat toimet? Entä osoittaakseen EU:n ja LAC-maiden välisten suhteiden merkityksen alueelle kohdennettavissa varoissa erityisesti ilmastonmuutosyhteistyön alalla?

 

  Assosiointisopimuksia koskevat neuvottelut ovat meneillään Mercosurin, Keski-Amerikan, Andien yhteisön ja EU:n välillä. Miten neuvosto aikoo opastaa neuvottelijoita saadakseen neuvotteluprosessin liikahtamaan eteenpäin?

 

Perun Limassa järjestetään viides EU:n ja LAC-maiden huippukokous 16.–17. toukokuuta 2008.

 

  Mitä toimia neuvosto aikoo ehdottaa edistääkseen sosiaalista yhteenkuuluvuutta erityisesti koulutuspolitiikassa ja sellaisissa köyhyyden vastaisissa toimissa, joiden yhteydessä poistetaan syrjintää ja tunnustetaan sosiaaliset perusoikeudet? Entä toteuttaakseen yhteistyötä ilmastonmuutoksen, energian ja muiden ympäristöä koskevien alojen puitteissa?

 

  Mitä toimia neuvosto aikoo ehdottaa huippukokouksessa alueellisen integraation, kehitysyhteistyön, demokratian, ihmisoikeuksien ja maahanmuuton suhteen?

 

 

Jätetty: 28.01.2008

Välitetty: 29.01.2008

Määräaika: 19.02.2008