Parlamentiniai klausimai
PDF 38kWORD 30k
2008 m. sausio 28 d.
O-0010/2008

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0010/08

pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį

pateikė Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu ir Luis Yañez-Barnuevo García PSE vardu

Tarybai


  Tema: Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių aukščiausiojo lygio susitikimas (2008 m. gegužės 16 ir 17 d., Lima)

Dėl ankstesnio ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris vyko Vienoje (Austrija) 2006 m. gegužės mėn., tikslų įgyvendinimo:

 

  Kokias priemones patvirtino Taryba siekdama, kad socialinei sanglaudai abiejų regionų bendradarbiavimo bei pagalbos programose būtų suteikiamas aukščiausias prioritetas; taip pat siekdama bendradarbiauti vykdant JT, Pasaulio banko ir Tarptautinio valiutos fondo reformas, skirtas pinigų srautų reguliavimui pagerinti; taip pat siekdama apibrėžti Lotynų Amerikos ir Karibų jūros šalių bei ES bendrąsias pozicijas ir bendrus veiksmus įvairiose JT institucijose bei svarbių JT konferencijų metu?

 

  Kokių iniciatyvų ėmėsi Taryba, siekdama atkreipti ypatingą dėmesį į bendradarbiavimą tokiose srityse kaip klimato kaita ir energetika, ypač dėl atsinaujinančios energijos, remiantis Balyje pasirašytu susitarimu ir įtraukiant Europos Komisijos su klimato kaita susijusių veiksmų paketo, patvirtinto 2008 m. sausio 23 d., tikslus; taip pat siekdama atspindėti ES ir Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių santykių svarbą paskirstant išteklius regione, ypač kai tai susiję su bendradarbiavimu klimato kaitos klausimais?

 

  Kaip Taryba ketina nurodyti derybininkams stiprinti savo pastangas skatinant derybų procesą, kai tai susiję su derybomis dėl asociacijų susitarimų tarp Mercosur, Centrinės Amerikos, Andų bendrijos šalių ir ES?

 

Dėl penktojo Lotynų Amerikos bei Karibų jūros šalių aukščiausiojo lygio susitikimo, kuris vyko 2008 m. gegužės 16 ir 17 d. Limoje (Peru) tikslų:

 

  Kokias socialinės sanglaudos skatinimui skirtas priemones, ypač švietimo politikos ir skurdo mažinimo priemones, kuriomis siekiama naikinti diskriminaciją, bei priemones, skatinančias pripažinti pagrindines socialines teises, pasiūlys Taryba? Taip pat kokias priemones ji siūlys bendradarbiavimui tokiose srityse, kaip klimato kaita, energetika, ir kitais su aplinkos apsauga susijusiais klausimais, įgyvendinti?

 

  Kokias iniciatyvas pasiūlys Taryba aukščiausiojo lygio susitikime diskutuojant tokiais klausimais kaip regioninė integracija, vystomasis bendradarbiavimas, demokratija ir žmogaus teisės bei migracija?

 

 

Pateikta: 28.01.2008

Perduota: 29.01.2008

Atsakyti iki: 19.02.2008

 

Klausimo originalo kalba: EN 
Teisinė informacija - Privatumo politika