Parlamentné otázky
PDF 38kWORD 29k
28. januára 2008
O-0010/2008

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0010/08

v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,

ktorú položil Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu a Luis Yañez-Barnuevo García, v mene skupiny PSE

Rade


  Vec: Samit Európska Únia - Latinská Amerika a Karibik (Lima, 16. a 17. mája 2008)

Vykonávanie cieľov predchádzajúceho samitu EÚ – LAK, ktorý sa uskutočnil vo Viedni (Rakúsko) v máji 2006:

 

  Aké opatrenia prijala Rada na to, aby sa sociálna súdržnosť stala najvyššou prioritou programov biregionálnej spolupráce a pomoci?  A na spoluprácu pri reforme OSN a reforme Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu na zlepšenie regulácie toku peňazí?  A na vymedzenie spoločných pozícií a jednotných akcií LAK a EÚ v rôznych orgánoch OSN a na významných konferenciách OSN?

 

  Aké iniciatívy vykonala Rada na to, aby venovala osobitnú pozornosť spolupráci v oblastiach ako zmena klímy a energetika (najmä obnoviteľná energia) na základe Dohody z Bali a vrátane cieľov akčného balíka Európskej komisie pre klímu prijatého 23. januára 2008? A aby zohľadnila význam vzťahov EÚ – LAK pri prideľovaní zdrojov regiónu najmä pre oblasť spolupráce v problematike zmeny klímy?

 

  Čo sa týka rokovaní o asociačných dohodách medzi Mercosurom, Strednou Amerikou, Andským spoločenstvom a EÚ, ako konkrétne pokyny má Rada v úmysle vydať vyjednávačom, aby zintenzívnili úsilie o pokrok v negociačnom procese?

 

Ciele 5. samitu EÚ – LAK, ktorý sa uskutoční 16. a 17. mája 2008 v Lime v Peru:

 

  Aké opatrenia navrhne Rada na realizáciu podpory sociálnej súdržnosti, predovšetkým politík vzdelávania a opatrení na zmiernenie chudoby s cieľom odstránenia diskriminácie a uznania základných sociálnych práv? A na realizáciu spolupráce v oblastiach ako zmena klímy, energetika a v iných otázkach súvisiacich so životným prostredím?

 

  Aké iniciatívy navrhne Rada na samite pri rozpravách o otázkach ako regionálna integrácia, rozvojová spolupráca, demokracia a ľudské práva a migrácia?

 

 

Predložené: 28.01.2008

Postúpené: 29.01.2008

Termín pre odpoveď: 19.02.2008

 

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia