Parlamentarno vprašanje - O-0010/2008Parlamentarno vprašanje
O-0010/2008

Vrh med Evropsko unijo ter državami Latinske Amerike in karibskimi državami (Lima, 16. in 17. maj 2008)

28.1.2008

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0010/08
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložila Martin Schulz, Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano, Manuel António dos Santos, Raimon Obiols i Germà, Claudio Fava, Erika Mann, Sérgio Sousa Pinto, Gabriela Creţu in Luis Yañez-Barnuevo García, v imenu skupine PSE
za Svet

V zvezi z izvajanjem ciljev predhodnega vrha EU-LAK, ki je potekal maja 2006 na Dunaju:

 

  Katere ukrepe je sprejel Svet, da bi socialno kohezijo postavil na prvo mesto v programih medregionalnega sodelovanja in pomoči; sodeloval pri reformi Združenih narodov ter pri reformi Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada za izboljšanje pravil o finančnih tokovih; ter da bi opredelil skupna stališča in ukrepe med državami LAK in EU v okviru različnih organov Združenih narodov in na glavnih konferencah Združenih narodov?

 

  Katere pobude je Svet sprejel, da bi na podlagi sporazuma z Balija posebno pozornost namenil sodelovanju na področjih, kot so podnebne spremembe ter energija – zlasti obnovljivi viri energije –, vključno s cilji paketa ukrepov, ki ga je Evropska komisija sprejela 23. januarja 2008? S katerimi pobudami bo poudaril pomen odnosov med EU in državami LAK pri dodeljevanju sredstev regiji, zlasti glede sodelovanja na področju podnebnih sprememb?

 

  Glede pogajanj o pridružitvenih sporazumih med Mercosurjem, Srednjo Ameriko, Andsko skupnostjo ter Evropsko unijo: katera navodila bo Svet dal pogajalcem za okrepitev njihovih prizadevanj, da bi se pogajanja premaknila naprej?

 

V zvezi s cilji petega vrha EU-LAK, ki bo potekal 16. in 17. maja 2008 v Limi v Peruju:

 

  Katere ukrepe bo Svet predlagal za spodbujanje socialne kohezije, zlasti izobraževalne politike ter ukrepov za zmanjševanje revščine, da bi dosegli odpravo diskriminacije in priznavanje temeljnih socialnih pravic? Katere pa za uresničevanje sodelovanja na področjih, kot so podnebne spremembe, energija ter druga vprašanja, povezana z okoljem?

 

  Katere pobude bo Svet predlagal vrhu v okviru razprave o temah, kot so regionalno povezovanje, razvojno sodelovanje, demokracija, človekove pravice in migracije?

 

 

Vloženo: 28.01.2008

Posredovano: 29.01.2008

Rok za odgovor: 19.02.2008