Parlamendi esitatud küsimused
PDF 35kWORD 44k
6. märts 2008
O-0025/2008

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0025/08

vastavalt kodukorra artiklile 108

esitaja: Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis, Józef Pinior ja Libor Rouček PSE fraktsiooni nimel

Euroopa Komisjonile


  Teema: Komisjoni kavandatud kuulamine totalitaarsete režiimide sooritatud inimsusevastaste, genotsiidi- ja sõjakuritegude teemal

19. aprillil 2007. aastal jõudsid ELi justiitsministrid kokkuleppele võtta vastu raamotsus rassismi ja ksenofoobia teatavate väljendusvormide ja avalduste vastu võitlemise kohta (11522/07 DROIPEN 68), milles käsitletakse selliseid kuritegusid nagu vihkamise ja vägivalla õhutamine, samas kui Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhikirjas ja Nürnbergi Tribunali käigus määratletud inimsusevastaseid genotsiidi- ja sõjakuritegusid avalikult andestatakse, eitatakse või kujutatakse neid tühistena. Teistsugused, näiteks totalitaarsete režiimide sooritatud kuriteod jäetakse sõnaselgelt käsitlemata. Pärast 2007. aastal nimetatud küsimuses toimunud esimest kuulamist jätkab komisjon tegevust selles valdkonnas.

 

Nimetatud algatus langeb kokku Euroopa ajaloo voluntaristliku, osalt poliitiliselt tõlgendatava ja teadusuuringuid alahindava ümberhindamise püüdlustega. Seejuures ei tugine need püüdlused kõigi 20. sajandil inimsusevastaseid, genotsiidi- ja sõjakuritegusid toime pannud totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide objektiivsele hindamisele.

 

Arvestades nimetatud arenguid ning 8. aprilliks kavandatud ekspertide konverentsi ja Praha kevade 40. aastapäeva lähenemist:

 

  Mida kavatseb komisjon veel ette võtta, et tugevdada teaduslikku lähenemist Euroopa totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide süstemaatilisele käsitlemisele?

 

  Kuidas kavatseb komisjon edendada arutelu Euroopa 20. sajandi totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide kuritegude üle, mis hõlmab nii stalinlikku kui ka natsirežiimi, samuti enne- ja pärastsõjaaegseid äärmusnatsionalistlikke, autoritaarseid ja antidemokraatlikke režiime, mis on (olgugi erinevas ulatuses) süüdi rõhumises, mõrvades ja inimsusevastastes kuritegudes?

 

  Kuidas komisjon tagab, et nimetatud arutelu keskendub teaduslikele kriteeriumidele ja et seda ei kasutata hoogustuva natsionalismi ja populismi tingimustes ära poliitilistel eemärkidel?

 

 

Esitatud: 06.03.2008

Edastatud: 10.03.2008

Vastuse tähtaeg: 17.03.2008

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika