Deputātu jautājumi
PDF 36kWORD 45k
2008. gada 6. marts
O-0025/2008

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0025/08


saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesnieguši Martin Schulz, Hannes Swoboda, Jan Marinus Wiersma, Helmut Kuhne, Miguel Angel Martínez Martínez, Justas Vincas Paleckis, Józef Pinior un Libor Rouček, PSE grupas vārdā

Komisijai

 

Temats Komisijas ierosinātā uzklausīšana par "totalitāru režīmu pastrādātiem genocīda noziegumiem, noziegumiem pret cilvēci un kara noziegumiem"

 

2007. gada 19. aprīlī ES tieslietu ministri panāca vienošanos attiecībā uz pamatlēmumu par rasisma un ksenofobijas apkarošanu (11522/07 DROIPEN 68), kurā šos noziegumus klasificē kā kūdīšanu uz naidu un vardarbību un publiski attaisno, noliedz vai rupji banalizē genocīda noziegumus, noziegumus pret cilvēci un kara noziegumus, kas definēti Starptautiskā militārā tribunāla un Nirnbergas tribunāla statūtos. Nav skaidri noteikti noziegumi, kas pastrādāti citu iemeslu dēļ, piemēram, totalitāru režīmu noziegumi. Komisija turpina darboties šajā jomā pēc pirmās uzklausīšanas par iepriekšminēto jautājumu 2007. gadā.

 

Šī iniciatīva saskan ar centieniem atkārtoti izvērtēt Eiropas vēsturi, vairāk izmantojot brīvu, daļēji politisku interpretāciju, nevis pamatojoties uz zinātniskiem pētījumiem. Turklāt tā nebalstās uz objektīvu izvērtējumu par visiem totalitārajiem un autoritārajiem režīmiem, kuri ir atbildīgi par noziegumiem pret cilvēci, genocīdu un kara noziegumiem 20. gadsimtā.

 

Ņemot vērā šos notikumus un gatavojoties 8. aprīlī paredzētajai ekspertu konferencei un „Prāgas pavasara” 40. gadadienai:

 

  Kā Komisija plāno rīkoties, lai veicinātu zinātniskas pieejas izmantošanu Eiropas totalitāro un autoritāro režīmu sistematizēšanā?

 

  Kā tā plāno veicināt debates par totalitāro un autoritāro režīmu pastrādātajiem noziegumiem Eiropas 20. gadsimta vēsturē, tostarp runājot gan par nacisma un staļinisma režīmu, gan arī galēji nacionālajiem, autoritārajiem un pretdemokrātiskajiem pirmskara un pēckara režīmiem, kas ir atbildīgi (kaut gan citādā mērogā) par apspiešanu, slepkavībām un noziegumiem pret cilvēci?

 

  Kā Komisija nodrošinās, ka debates koncentrēsies uz zinātniskiem kritērijiem un tās neizmantos politiskiem mērķiem sakarā ar pieaugošo nacionālismu un populismu?

 

 

Iesniegts: 06.03.2008

Nosūtīts: 10.03.2008

Termiņš atbildei: 17.03.2008

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika