Parlamenta jautājums - O-0030/2008Parlamenta jautājums
O-0030/2008

Vispārējs nolīgums par urāna ieroču aizliegumu

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0030/08/pārsk.1
saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
Iesnieguši Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer un Caroline Lucas, Verts/ALE grupas vārdā, Luisa Morgantini, GUE/NGL grupas vārdā, Annemie Neyts-Uyttebroeck, ALDE grupas vārdā, Ana Maria Gomes, PSE grupas vārdā, Ģirts Valdis Kristovskis, UEN grupas vārdā, Karl von Wogau un Stefano Zappalà, PPE-DE grupas vārdā
Komisijai

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0030/2008
Iesniegtie teksti :
O-0030/2008 (B6-0154/2008)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vājināta urāna izmantošana karadarbībā ir pretrunā ar pamatnoteikumiem un pamatprincipiem, kas ietverti gan rakstītajos starptautiskajos tiesību aktos cilvēktiesību jomā un vides aizsardzības jomā, gan paražu tiesībās abās minētajās jomās. Tādēļ 2006. gada novembrī Eiropas Parlaments pastiprināja tā iepriekšējās prasības par urāna ieroču aizliegumu, pieņemot rezolūciju par bioloģiskajiem ieročiem un tā sauktajiem “nehumānajiem” konvencionālajiem ieročiem. Visā pasaulē ir izteikts atbalsts urāna ieroču aizliegšanai. Beļģija 2007. gada martā pieņēma valsts tiesību aktu, ar kuru ir aizliegta urāna ieroču ražošana, izmantošana, uzglabāšana, pārdošana, iegāde, piegādāšana un pārvadāšana. Eiropas Parlaments 2007. gada maijā izstādē izrādīja to personu attēlus un liecības, kuras cietušas no urāna ieroču izmantošanas Irākā (vājināta urāna putekļi klāj septiņdesmit procentus no Irākas platības). Itālijas aizsardzības ministrs 2007. gada oktobrī darīja zināmu, ka laika posmā no 1996. līdz 2006. gadam ir miruši 37 Itālijas karavīri, visticamāk, tādēļ, ka viņi ir bijuši pakļauti urāna ieroču iedarbībai, pildot misijas Irākā un Balkānos. Vairākās citās valstīs ir bijuši līdzīgi nāves gadījumi, kas skāruši simtiem veterānu. Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs, pastiprinoties bažām par vājinātā urāna ietekmi uz veselību, ir ieviestas pārbaudes karavīriem, kuri atgriežas no karadarbības zonas. ANO Ģenerālā asambleja 2007. gada decembrī ar pārliecinošu balsu vairākumu pieņēma rezolūciju, kurā pastiprināti ir pievērsta uzmanība bažām par urāna izmantošanu militārajā jomā. Rezolūcijā par vājinātu urānu saturoša bruņojuma un munīcijas izmantošanas ietekmi ANO dalībvalstis tiek mudinātas pārskatīt veselības apdraudējumu, ko rada urāna ieroču izmantošana. Pieaugošais liecību skaits par urāna ķīmisko toksicitāti un tā izraisīto iespējamo saslimšanu ar kancerogēnām slimībām liek piemērot piesardzības principu atbilstoši ES tiesību aktiem.

 

  1. Kā Komisija plāno īstenot šo Parlamenta rezolūciju?

 

  1. Kādus pasākumus Komisija veic atbilstoši saviem pienākumiem un saskaņā ar piesardzības principu, lai piesārņotajos reģionos nepieļautu personālsastāva pakļaušanu vājinātā urāna iedarbībai?

 

  1. Vai Komisija plāno sākt dialogu ar Eiropas valstu Karavīru organizāciju apvienību (EUROMIL), kas atbalsta aizliegumu?

 

  1. Kādi līdzekļi Komisijai ir pieejami, lai veiktu piesārņoto teritoriju uzskaiti un vides apstākļu izpēti piesārņotajās teritorijās un lai sniegtu palīdzību šo teritoriju attīrīšanai no piesārņojuma?

 

  1. Cik daudz līdzekļu Komisija ir gatava tērēt civiliedzīvotāju, palīdzības misiju darbinieku un militārpersonu informēšanai?

 

  1. Kādi līdzekļi Komisijai ir pieejami, lai veiktu medicīniskās apskates un veselības pārbaudes tām personām, kas bijušas pakļautas urāna iedarbībai, un lai izmaksātu kompensācijas no urāna iedarbības cietušajām personām?

 

 

Iesniegts: 01.04.2008

Nosūtīts: 03.04.2008

Termiņš atbildei: 10.04.2008