Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-0031/2008

Předložené texty :

O-0031/2008 (B6-0151/2008)

Rozpravy :

PV 23/04/2008 - 15
CRE 23/04/2008 - 15

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 30kWORD 45k
2. dubna 2008
O-0031/2008

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0031/08

kterou podle článku 108 jednacího řádu

pokládá Neil Parish za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Komisi


  Předmět: Režim nulové tolerance vůči nepovoleným geneticky modifikovaným organismům a jeho hospodářské důsledky

 Odpověď na plenárním zasedání 

Nařízení (ES) č. 1829/2003[1] bylo přijato za účelem stanovení pravidel pro uvádění geneticky modifikovaných plodin na trh. Evropská unie se v současné době potýká s rostoucím počtem případů náhodné přítomnosti stop geneticky modifikovaných plodin, které v EU dosud nejsou povoleny, ale byly již schváleny jejími hlavními obchodními partnery. Ačkoli dovozci a zúčastněné strany provádějí náležité kroky, aby takovým případům zabránili, je pravděpodobné, že k nim bude v důsledku zavádění nových prvků ve vývozních zemích a uplatňování režimu nulové tolerance vůči přítomnosti nepovolených geneticky modifikovaných organismů v produktech dovážených do EU docházet i nadále. Situace se stále zhoršuje a pravděpodobně povede k dalšímu zvýšení cen krmiv v EU.

 

  1. Jak by Komise vzhledem k vysoké míře závislosti EU na dovozu krmiv bohatých na bílkoviny (např. sójové moučky, krmiv na bázi kukuřičného lepku) hodnotila dopady politiky nulové tolerance na konkurenceschopnost živočišné výroby EU v krátkodobém a dlouhodobém horizontu?

 

  1. Jak obhájí Komise stávající situaci, kdy jsou zakázána i krmiva, která obsahují jen nepatrné stopy nepovolených geneticky modifikovaných organismů, zatímco maso zvířat, jež byla těmito nepovolenými GMO krmena, může být na trh EU uváděno bez omezení, což vede k výraznému narušení hospodářské soutěže v neprospěch evropských zemědělců?

 

  1. Nedomnívá se Komise, že namísto stávajícího režimu nulové tolerance by měla být v případě náhodné přítomnosti stop nepovolených geneticky modifikovaných organismů, které již Evropský úřad pro bezpečnost potravin vyhodnotil jako vyhovující nebo které prošly posouzením bezpečnostních rizik potravin a krmiv v souladu se zásadami pro hodnocení geneticky modifikovaných plodin (CODEX), uplatňována prahová hodnota (jak je tomu již v případě náhodné přítomnosti stop povolených geneticky modifikovaných organismů u produktů s označením „neobsahuje GMO“)? Hodlá Komise v tomto směru předložit konkrétní návrhy?

 

  1. Očekává Komise, že nedojde-li ke změně, vyvolá stávající situace obchodní spory s příslušnými vývozními zeměmi, což by mohlo nepříznivě ovlivnit vývoz určitých evropských komodit?  Pokud ano, jakým způsobem hodlá vzniku těchto sporů zabránit?

 

 

Předložení: 02.04.2008

Postoupení: 04.04.2008

Platné do: 11.04.2008

[1] Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN 
Právní upozornění - Ochrana soukromí