Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0031/2008

Ingediende teksten :

O-0031/2008 (B6-0151/2008)

Debatten :

PV 23/04/2008 - 15
CRE 23/04/2008 - 15

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 27kWORD 43k
2 april 2008
O-0031/2008

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0031/08

ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement

van Neil Parish, namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

aan de Commissie


  Betreft: Zero tolerance t.a.v. niet-toegelaten GGO's en de economische gevolgen daarvan

 Antwoord plenaire 

Verordening (EG) nr. 1829/2003[1] is bedoeld om het op de markt brengen van genetisch gemodificeerde gewassen te reguleren. In de EU zien we momenteel een toename van het aantal gevallen van adventieve aanwezigheid van sporen van genetisch gemodificeerde gewassen die hier nog niet zijn toegelaten, maar waaraan sommige belangrijke handelspartners al wel het groene licht hebben gegeven. Hoewel importeurs en andere betrokken partijen hun best doen dergelijke incidenten te voorkomen, zullen ze zich blijven voordoen ten gevolg van nieuwe gebeurtenissen in de exporterende landen en het zero tolerance-beleid ten aanzien van niet-toegelaten GGO's in importen naar de EU. Deze situatie is bezig te verslechteren en zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot hogere prijzen voor diervoeders in de Europese Unie.

 

  1. Hoe beoordeelt de Commissie, gezien de hoge afhankelijkheid van de EU van de import van eiwitrijke diervoeders (bijv. sojameel en maïsglutenvoer), de lange- en kortetermijngevolgen van het zero tolerance-beleid voor het concurrentievermogen van de veehouderij in de EU?

 

  1. Hoe rechtvaardigt de Commissie het feit dat op dit moment zelfs diervoeders met zeer weinig sporen van niet-toegelaten GGO's aan de buitengrenzen worden tegengehouden, terwijl vlees van dieren die met niet-toegelaten GGO's zijn gevoederd ongehinderd de EU kunnen binnenkomen, hetgeen tot een aanzienlijk concurrentienadeel voor Europese boeren leidt?

 

  1. Is de Commissie van mening dat er in plaats van het huidige zero tolerance-beleid een drempelwaarde (zoals reeds het geval is voor de adventieve aanwezigheid van sporen van niet-toegelaten GGO's voor de etikettering van producten als "GGO-vrij") moet worden gehanteerd voor de adventieve aanwezigheid van sporen van niet-toegelaten GGO’s die reeds een positieve beoordeling van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid hebben gekregen of waarvoor een risicobeoordeling ten aanzien van de voeder- en voedselveiligheid is uitgevoerd overeenkomstig de CODEX GM plantenrichtlijn? Gaat de Commissie hiervoor concrete voorstellen presenteren?

 

  1. Verwacht de Commissie dat de huidige situatie, indien deze niet wordt veranderd, zal leiden tot handelsconflicten met de betrokken exporterende landen, die negatieve consequenties zouden kunnen hebben voor de export van bepaalde Europese producten? Zo ja, hoe denkt de Commissie deze geschillen te kunnen voorkomen?

 

 

Ingediend: 02.04.2008

Doorgezonden: 04.04.2008

Uiterste datum beantwoording: 11.04.2008

[1]  PB L 268 van 18.10.2003, blz. 1.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid