Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0031/2008

Predkladané texty :

O-0031/2008 (B6-0151/2008)

Rozpravy :

PV 23/04/2008 - 15
CRE 23/04/2008 - 15

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 30kWORD 44k
2. apríla 2008
O-0031/2008

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0031/08

v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,

ktorú položil Neil Parish v mene Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Komisii


  Vec: Režim nulovej tolerancie nepovolených GMO a jeho hospodárske dôsledky

 Odpoveď v pléne 

Nariadenie (ES) č. 1829/2003[1] bolo prijaté s cieľom regulovať umiestňovanie geneticky modifikovaných plodín na trh. Európska únia v súčasnosti čelí narastajúcemu počtu prípadov náhodnej prítomnosti stôp geneticky modifikovaných plodín, ktoré v EÚ ešte nie sú povolené, ale hlavní obchodní partneri EÚ ich už schválili. Hoci dovozcovia a zainteresované strany podnikajú náležité kroky, aby sa takýmto prípadom vyhli, je pravdepodobné, že sa budú opakovať kvôli zavádzaniu nových prvkov vo vyvážajúcich krajinách a uplatňovaniu režimu nulovej tolerancie, pokiaľ ide o prítomnosť nepovolených GMO vo výrobkoch dovážaných do EÚ. Situácia sa zhoršuje a je pravdepodobné, že zapríčiní ešte vyššie ceny krmív v EÚ.

 

  1. Ako by Komisia vzhľadom na vysokú závislosť EÚ od dovozu krmív bohatých na bielkoviny (napríklad sójovej múčky, krmív s obsahom kukuričného lepku) hodnotila vplyv politiky nulovej tolerancie na konkurencieschopnosť živočíšnej výroby EÚ v krátkodobom a dlhodobom horizonte?

 

  1. Ako môže Komisia zdôvodniť súčasnú situáciu, keď sú zakázané dokonca aj krmivá s len nepatrnými stopami nepovolených GMO, zatiaľ čo mäso zvierat, ktoré boli týmito nepovolenými GMO kŕmené, možno bez obmedzení dovážať do EÚ, čo spôsobuje výrazné narúšanie hospodárskej súťaže v neprospech európskych poľnohospodárov?

 

  1. Nemyslí si Komisia, že namiesto súčasného režimu nulovej tolerancie by sa mala v prípade náhodnej prítomnosti stôp nepovolených GMO, ktoré už dostali pozitívne hodnotenie Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) alebo prešli hodnotením bezpečnostných rizík krmív a potravín v súlade s usmerneniami CODEX-u týkajúcimi sa geneticky modifikovaných rastlín, uplatňovať prahová hodnota (ako je to už v prípade náhodnej prítomnosti stôp povolených GMO pri označovaní produktov ako produktov neobsahujúcich GMO)? Plánuje Komisia v tejto súvislosti predložiť konkrétne návrhy?

 

  1. Očakáva Komisia, že ak sa súčasná situácia nezmení, bude mať za následok obchodné spory s dotknutými vyvážajúcimi krajinami, čo by mohlo mať negatívny vplyv na vývoz určitých európskych produktov? Ak áno, ako sa Komisia plánuje týmto obchodným sporom vyhnúť?

 

 

Predložené: 02.04.2008

Postúpené: 04.04.2008

Termín pre odpoveď: 11.04.2008

[1] Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia