Парламентарен въпрос - O-0041/2008Парламентарен въпрос
O-0041/2008

Палестински затворници в израелски затвори

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0041/08
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Baroness Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
към Комисията

Процедура : 2008/2607(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0041/2008
Внесени текстове :
O-0041/2008 (B6-0167/2008)
Гласувания :
Приети текстове :

В последния доклад относно положението с правата на човека в палестинските територии, специалният докладчик на ООН John Dugard заявява, че „от 1967 г. над 700 000 палестинци са били лишени от свобода. Понастоящем има около 11 000 затворници в израелски затвори, сред които 376 деца, 118 жени, 44 членове на палестинския Законодателен съвет и около 800 административно задържани”.[1]

 

В края на януари 2008 г. Израел е наложил административно задържане на 813 палестинци. Тези хора са задържани само в резултат на административно решение за периоди до шест месеца, които подлежат на удължаване [2]. Административното задържане е допустимо съгласно международното право, но само при строги ограничения на прилагането му, с цел предотвратяване на заплаха, която определено лице представлява за сигурността на дадена държава.  Израел обаче никога не формулира критериите за това какво съставлява „заплаха за държавата”. Следователно използването на административното задържане от страна на Израел нарушава тези ограничения.

 

Повечето от палестинските затворници са държани в затвори в Израел. Това - освен че често прави невъзможни посещенията от страна на членове на семействата на затворниците - нарушава и член 76 от Четвъртата женевска конвенция, съгласно който лица от окупирана територия следва да бъдат затваряни в окупираната страна и ако бъдат осъдени, ще изтърпяват наказанието си там.

 

„Затворниците са подложени на унизително и оскърбително отношение”. Разпитите се провеждат по нечовешки начин, понякога достигайки до мъчение. Храната е некачествена и е налице сериозно пренаселване на затворите.[3] През 2007 г. два доклада, публикувани от израелски неправителствени организации[4] показаха, че арестуваните лица са подложени на физическо малтретиране и са лишени от основни потребности, като например от сън за повече от 24 часа. Отношението към деца е също толкова тревожно.

 

Задържането, подлагането на разпит и лишаването от свобода на палестински деца са се превърнали в система през последните няколко години. Към края на юли 2007 г. има приблизително 385 палестински деца, задържани в Израел. Тези деца обикновено са подведени под отговорност съгласно същата военна процедура, която се използва и по отношение на възрастните палестинци.[5] Това разбира се е в нарушение на Конвенцията на ООН за правата на детето, влязла в сила в Израел през ноември 1991 г. Въпреки това Израел отказва да я прилага в палестинските територии. Комисията информирана ли е за гореспоменатото нарушение на международното право?

 

Като вземе предвид също така член 2 от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел, какви действия  предвижда да предприеме Комисията, за да гарантира съблюдаването на международното право, както и на международните конвенции от страна на Държавата Израел?

 

 

Внесен: 15.04.2008

Предаден: 17.04.2008

Краен срок за отговор: 24.04.2008