Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0041/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0041/2008

Palæstinensiske fanger i israelske fængsler

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0041/08
jf. forretningsordenens artikel 108
af Luisa Morgantini, Hélène Flautre, Richard Howitt, Thijs Berman, Kyriacos Triantaphyllides, Proinsias De Rossa, Pasqualina Napoletano, Margrete Auken, Jean Lambert, Marios Matsakis, David Hammerstein, Jill Evans, Jamila Madeira, Eugenijus Maldeikis, Philippe Morillon, Chris Davies, Vincenzo Aita, Françoise Castex, Caroline Lucas, Antonio Masip Hidalgo, Alyn Smith, Ana Maria Gomes, Karin Scheele, Alain Hutchinson, Marco Cappato, John Bowis, Giovanni Berlinguer, Giusto Catania, Roberto Musacchio, Vittorio Agnoletto, Frieda Brepoels, Mauro Zani, Umberto Guidoni, Luigi Cocilovo, Linda McAvan, Alessandro Battilocchio, Baroness Nicholson of Winterbourne, Francis Wurtz, Tokia Saïfi, Edward McMillan-Scott, Emilio Menéndez del Valle, Ioannis Kasoulides, Véronique De Keyser, Kader Arif, Béatrice Patrie og Rodi Kratsa-Tsagaropoulou
til Kommissionen

Procedure : 2008/2607(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0041/2008
Indgivne tekster :
O-0041/2008 (B6-0167/2008)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

I den seneste rapport om menneskerettighedssituationen i de palæstinensiske områder udtaler FN's særlige rapportør, John Dugard, at "over 700.000 palæstinensere har været fængslet siden 1967. For øjeblikket sidder omkring 11.000 i israelske fængsler; heraf er 376 børn, 118 kvinder, 44 medlemmer af Det Palæstinensiske Lovgivende Råd og omkring 800 administrativt tilbageholdte"[1].

 

I slutningen af januar 2008 var 813 palæstinensere underkastet administrativ tilbageholdelse i Israel. Disse mennesker tilbageholdes alene på grundlag af en administrativ afgørelse i perioder på op til seks måneder, der kan forlænges[2]. Administrativ tilbageholdelse er tilladt i henhold til folkeretten, men kun med strenge begrænsninger for, hvordan denne praksis anvendes, da formålet skal være at forebygge en situation, hvor en bestemt person udgør en fare for statens sikkerhed. Israel har imidlertid aldrig fastlagt kriterierne for, hvad der udgør "statens sikkerhed". Israels brug af administrativ tilbageholdelse krænker dermed ovennævnte begrænsninger.

 

De fleste palæstinensiske fanger er indsat i fængsler i Israel. Bortset fra, at familiebesøg dermed ofte er en umulighed, udgør dette en krænkelse af artikel 76 i den fjerde Genèvekonvention, hvori det kræves, at personer fra et besat område tilbageholdes i dette område og afsoner deres straf dér, hvis de dømmes.

 

"De indsatte udsættes for ydmygende og nedværdigende behandling". Afhøringerne foregår på en ikke-human måde, der nogle gange minder om tortur. Maden er ringe, og fængslerne er stærkt overbelagte[3]. I 2007 viste to rapporter, der blev offentliggjort af israelske ngo'er[4], at anholdte underkastes fysisk mishandling og berøves de mest nødvendige behov som søvn i over 24 timer. På samme måde er behandlingen af børn foruroligende.

 

Anholdelse, afhøring og fængsling af palæstinensiske børn er blevet en systematisk praksis i de senere år. I slutningen af juli 2007 var ca. 385 palæstinensiske børn tilbageholdt i Israel. Disse børn retsforfølges sædvanligvis under det samme militære system, som anvendes over for voksne palæstinensere[5]. Det er naturligvis en krænkelse af De Forenede Nationers konvention om barnets rettigheder (UNCRC), der trådte i kraft i Israel i november 1991. Imidlertid benægter Israel, at konventionen finder anvendelse for de palæstinensiske områder.

 

Har Kommissionen kendskab til ovennævnte krænkelse af folkeretten?

 

Hvilke skridt agter Kommissionen at tage - også under hensyntagen til artikel 2 i associeringsaftalen mellem EU og Israel - for at sikre, at folkeretten og de internationale konventioner overholdes af Staten Israel?

 

 

Indgået: 15.04.2008

Videresendt: 17.04.2008

Besvarelsesfrist: 24.04.2008