Parlamentarno vprašanje - O-0060/2008Parlamentarno vprašanje
O-0060/2008

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0060/08
v skladu s členom 108 Poslovnika
predložila Giles Chichester in Angelika Niebler, v imenu skupine PPE-DE
za Komisijo

Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-0060/2008
Predložena besedila :
O-0060/2008 (B6-0159/2008)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Evropska komisija je novembra 2007 predstavila predlog za ustanovitev novega evropskega organa za telekomunikacije, znanega kot Organ za trg evropskih elektronskih komunikacij (EECMA)[1], ki bi moral med drugim prevzeti sedanje pristojnosti Evropske agencije za varnost omrežij in informacij (ENISA) od leta 2011 dalje.

 

Hkrati je Evropska komisija decembra 2007 predstavila predlog za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 460/2004[2] o ustanovitvi Evropske agencije za varnost omrežij in informacij[3] glede njenega trajanja, katerega namen je bil podaljšati njen mandat za dve leti – do marca 2011, da se zagotovi kontinuiteta do začetka veljavnosti organa EECMA.

 

Evropska komisija bi morala pojasniti naslednja vprašanja:

 

  1. Ali bi bil predlog Evropske komisije za podaljšanje mandata agencije ENISA do leta 2011 še vedno utemeljen, če bi bil predlog o organu EECMA zavrnjen?

 

  1. Ali lahko agencija ENISA nadaljuje prevzemanje svoje odgovornosti v sedanji obliki brez podpore organa EECMA in ob kritikah iz poročila o oceni iz januarja 2007 o strukturi, lokaciji in sredstvih agencije ENISA?

 

  1. Ali je Evropska komisija resno preučila možnost takojšnje nadomestitve agencije ENISA z drugimi, primernejšimi mehanizmi, kot je stalni forum zainteresiranih strani ali mreža varnostnih organizacij? Ali je Evropska komisija prepričana, da je treba vprašanja v zvezi z varnostjo omrežij in informacij nujno obravnavati s pomočjo evropske agencije, če uprava agencije ENISA tega ne more utemeljiti?

 

  1. Ali namerava Evropska komisija predstaviti nov predlog za povečanje obsega pristojnosti agencije ENISA v skladu z novimi predpisi iz lizbonske pogodbe za politike, kot so varnost omrežij in informacij, javna varnost, obramba in kazensko pravo? Ali pa Evropska komisija v celoti soglaša s sklepi uprave agencije ENISA, da se obseg te agencije v materialnem smislu ne bi smel spremeniti?

 

 

Vloženo: 22.05.2008

Posredovano: 26.05.2008

Rok za odgovor: 02.06.2008