Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0063/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0063/2008

Krisen i fiskerisektoren som følge af prisstigningen på dieselolie

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0063/08
jf. forretningsordenens artikel 108
af Philippe Morillon for Fiskeriudvalget
til Rådet

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0063/2008
Indgivne tekster :
O-0063/2008 (B6-0162/2008)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Olieprisen er firdoblet siden 2004. Prisen på brændstof er i løbet af maj måned steget brat, hvilket har ført til en alvorlig krise i fiskerisektoren. Krisen berører samtlige dele af sektoren.

 

Situationen tvinger mange havfiskere og virksomheder til at indstille deres aktiviteter, hvilket har meget alvorlige økonomiske og sociale følger i EU.

 

Mange personer, der er afhængige af havet for deres levebrød, er i en fortvivlet situation, som gør det påkrævet at træffe hasteforanstaltninger og indføre effektive mekanismer med henblik på at afværge en nødsituation.

 

I sidste uge blev fiskerisektoren i Frankrig lammet, da fartøjerne blev blokeret i havnene. Havfiskerne krævede, at myndighederne tog initiativer til at tackle den alvorlige situation. Konflikten og standsningen af fiskeriet er nu ved at brede sig til andre dele af EU.

 

Eftersom de gældende regler, navnlig reglerne om "de minimis"-støtte, tydeligvis er utilstrækkelige til at sikre fiskerisektorens overlevelse i EU, må der på meget kort, mellemlang og lang sigt træffes foranstaltninger for at hjælpe denne vitale sektor for EU.

 

På denne baggrund ønsker Fiskeriudvalget at stille følgende forespørgsel til Rådet til mundtlig besvarelse:

 

Hvilke hasteforanstaltninger og foranstaltninger på lang sigt agter Rådet at træffe for at hjælpe fiskerisektoren med at tackle den vedvarende prisstigning på dieselolie?

 

 

Indgået: 28.05.2008

Videresendt: 29.05.2008

Besvarelsesfrist: 19.06.2008