Parlamenta jautājums - O-0063/2008Parlamenta jautājums
O-0063/2008

Krīze zivsaimniecības nozarē sakarā ar dīzeļdegvielas cenu paaugstināšanos

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0063/08
saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
Iesniedzis Philippe Morillon, Zivsaimniecības komitejas vārdā
Padomei

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0063/2008
Iesniegtie teksti :
O-0063/2008 (B6-0162/2008)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Kopš 2004. gada dīzeļdegvielas cena ir paaugstinājusies četrkārtīgi. Maijā degvielas kurss ir palielinājies lēcienveidīgi, radot smagu krīzi zivsaimniecības nozarē. Tas ir skāris visus nozares sektorus.

 

Šādā situācijā daudzi zvejnieki un uzņēmumi ir spiesti pārtraukt darbību, kas ļoti nelabvēlīgi ietekmē Eiropas Savienības ekonomiku.

 

Daudzas jūrniecībā strādājošas personas atrodas bezcerīgā stāvoklī, tādēļ ir jāpieņem steidzami pasākumi un efektīvi noteikumi šīs ārkārtējās situācijas risināšanai.

 

Pagājušajā nedēļā Francijas zivsaimniecības nozare tika paralizēta un kuģi neatstāja ostas. Zvejnieki pieprasīja valsts iestādēm rīkoties, lai šai smagajai situācijai rastu risinājumu. Minētais konflikts un zvejsaimniecības darbību pārtraukšana notiek arī citās Eiropas Savienības valstīs.

 

Tā kā pašreizējie noteikumi, jo īpaši attiecībā uz de minimis atbalstu, ir nepietiekami, lai nodrošinātu Kopienas zivsaimniecības sektora aizsardzību, ir jāpieņem īstermiņa, vidēji ilga termiņa un ilgtermiņa pasākumi Eiropas Savienībai tik svarīgās nozares atbalstam.

 

Ņemot vērā šo situāciju, Zivsaimniecības komiteja vēlas Padomei uzdot turpmāk minēto jautājumu.

 

Kādus ārkārtas pasākumus un noteikumus, kā arī ilgtermiņa pasākumus Padome plāno pieņemt, lai palīdzētu zivsaimniecības nozarei risināt problēmas saistībā ar dīzeļdegvielas cenu nepārtrauktu paaugstināšanos?

 

 

Iesniegts: 28.05.2008

Nosūtīts: 29.05.2008

Termiņš atbildei: 19.06.2008