Парламентарен въпрос - O-0064/2008Парламентарен въпрос
O-0064/2008

Кризата в сектора на рибарството вследствие на покачването на цените на бензина

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0064/08
съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
от Philippe Morillon, от името на Комисия по рибно стопанство
към Комисията

Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-0064/2008
Внесени текстове :
O-0064/2008 (B6-0163/2008)
Гласувания :
Приети текстове :

От 2004 г. насам цените на петрола се покачиха четири пъти. През месец май курсът на горивото се покачи рязко, което доведе до тежка криза в сектора на рибарството. Всъщност са засегнати всички сектори.

 

В такава ситуация много моряци-рибари и предприятия са осъдени да преустановят дейност, което има много сериозни икономически и социални последици за Съюза.

 

Много от морските работници се намират в отчаяна ситуация, която изисква приемане на спешни мерки и ефикасни механизми за реагиране в неотложна ситуация.

 

През миналата седмица секторът на рибарството във Франция беше парализиран, корабите останаха блокирани в пристанищата. Моряците-рибари поискаха от обществените органи да поемат инициативи за справяне с тази тежка ситуация. Конфликтът и преустановяването на дейност се разпростират понастоящем и в други части на Европейския съюз.

 

Като се вземе предвид, че действащите разпоредби, по-конкретно отнасящите се до помощите "de minimis", се оказват напълно недостатъчни, за да се гарантира опазването на сектора на рибарството на Общността, е необходимо да се вземат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки за подпомагане на този жизненоважен сектор за Европейския съюз.

 

С оглед на тази ситуация комисията по рибно стопанство би желала да отправи към Комисията следния въпрос:

 

Какви спешни мерки и механизми, както и какви дългосрочни мерки, предвижда Комисията да приеме, за да подпомогне сектора на рибарството да се справи с постоянното покачване на цените на бензина?

 

 

Внесен: 28.05.2008

Предаден: 30.05.2008

Краен срок за отговор: 06.06.2008