Parlamendi esitatud küsimus - O-0064/2008Parlamendi esitatud küsimus
O-0064/2008

Diislikütuse hinnatõusust põhjustatud kalandussektori kriis

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0064/08
vastavalt kodukorra artiklile 108
esitaja: Philippe Morillon Kalanduskomisjoni nimel
Euroopa Komisjonile

Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-0064/2008
Esitatud tekstid :
O-0064/2008 (B6-0163/2008)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

2004. aastast alates on naftahind neljakordistunud. Maikuu jooksul tõusid mootorikütuse hinnad järsult, tekitades kalandussektoris tõsise kriisi. Mõju on tunda kõigis valdkondades.

 

Sellises olukorras on paljud kalurid ja ettevõtted sunnitud tegevuse lõpetama, mis toob Euroopa Liidu jaoks kaasa väga tõsised majanduslikud ning sotsiaalsed tagajärjed.

 

Paljud kalurid on lootusetus olukorras, mis nõuab kiireloomuliste abinõude rakendamist ja tõhusate vahendite kasutamist, et hädaolukord lahendada.

 

Möödunud nädalal oli Prantsusmaa kalandussektor halvatud, laevad jäid sadamatesse. Kalurid nõudsid riigivõimult algatuste tegemist, et selle raske olukorraga toime tulla. Konflikt ja kalastustegevuse peatumine ulatub nüüd ka teistesse Euroopa Liidu valdkondadesse.

 

Võttes arvesse kehtivaid sätteid, eriti neid, mis puudutavad „vähese tähtsusega“ toetusi, millel on ühenduse kalandussektori kaitse tagamisel selgelt ebapiisav tähtsus, on vajadus võtta lühiajalisi, keskmisi ja pikaajalisi meetmeid, et toetada seda Euroopa Liidu jaoks elutähtsat valdkonda.

 

Seda olukorda silmas pidades soovib kalanduskomisjon esitada komisjonile järgmise suuliselt vastatava küsimuse:

 

milliseid viivitamatuid abinõusid ja pikaajalisi meetmeid kavandab komisjon kalandussektori toetamiseks, et tulla toime diislikütuse pideva hinnatõusuga?

 

 

Esitatud: 28.05.2008

Edastatud: 30.05.2008

Vastuse tähtaeg: 06.06.2008