Întrebări parlamentare
PDF 29kWORD 27k
28 mai 2008
O-0065/2008

ÎNTREBARE ORALĂ URMATĂ DE O DEZBATERE O-0065/08

în conformitate cu articolul 108 din Regulamentul de procedură

de Martin Schulz, Constanze Angela Krehl, Stavros Lambrinidis, Stavros Arnaoutakis şi Anni Podimata, în numele Grupului PSE

Comisiei


  Subiect: Incendiile din pădurile din Sudul Europei - Consolidarea capacității de reacție a Uniunii Europene

Incendiile de proporții izbucnite în vara anului 2007 în pădurile aflate în unele regiuni din Sudul Europei au relevat cât de importante sunt acțiunile transfrontaliere bine pregătite și coordonate, cooperarea reciprocă și coordonarea la nivel UE în cazuri de calamitate naturală ieșită din comun. În 2008, mai multe incendii de pădure, survenite la începutul primăverii în mai multe țări din UE, agravate de schimbarea climei, au tras alarma, indicând că în vara următoare incendiile extinse pe suprafețe mari s-ar putea repeta.

 

Din perspectiva acestor evenimente și a efectelor lor asupra eforturilor UE în domeniul coeziunii economice și sociale,al protecției mediului și prezervării moștenirii culturale, prevenirea unor astfel de calamități naturale a devenit o chestiune de maximă importanță pentru statele membre și pentru Uniunea Europeană în ansamblu.

 

Comisia a adoptat, recent, o comunicare (COM(2008)0130 - 5.3.2008) urmărind consolidarea capacității de reacție la calamități a Uniunii cu un nou mecanism comunitar de protecție civilă care va servi drept centru operațional de coordonare a reacției la calamități. Chiar dacă acesta este un pas încurajator în ceea ce privește soluționarea în viitor a urmărilor calamităților naturale majore, există oare deja, la nivel UE, vreo abordare globală concretă în materie de prevenire a calamităților? După incidentele de anul trecut, care au fost măsurile concrete luate de Comisie și statele membre pentru coordonarea și ridicarea gradului de eficacitate al programelor și acțiunilor comunitare de prevenire a calamităților și de reducere a consecințelor acestora, ținând cont că astfel de calamități pot avea urmări grave atât asupra protecției moștenirii naturale și culturale a Europei, cât și asupra alocării ulterioare a fondurilor comunitare necesare atenuării urmărilor calamităților? În ce fază se află Comisia cu stabilirea unui proiect de instituire a unui mecanism de prevenire a calamităților? Ce măsuri a adoptat Comisia pentru accelerarea implementării acestuia? Care sunt ratele de absorbție a finanțărilor comunitare acordate, în primul rând in statele membre din Sudul Europei, dar nu numai, pentru protecția împotriva incendiilor și a altor calamități naturale majore (de exemplu, a inundațiilor)? Există prevederi bugetare specifice pentru ajutoare de urgență în următoarea perioadă estivală? A evaluat Comisia eficacitatea mecanismelor de pregătire și cooperare ale statelor membre sub aspectul prevenirii și al reacției în cursul situațiilor de urgență generate de incendiile de pădure din vara trecută și ce măsuri concrete a luat Comisia pentru a satisface necesitățile majore ce vor apare în vara viitoare?

 

 

Depunere: 28.05.2008

Trimisă: 30.05.2008

Termen pentru răspuns: 19.06.2008

Limba originală a întrebării: EN 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate