Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-0067/2008

Indgivne tekster :

O-0067/2008 (B6-0164/2008)

Forhandlinger :

PV 08/07/2008 - 13
CRE 08/07/2008 - 13

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 27kWORD 24k
2. juni 2008
O-0067/2008

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0067/08

jf. forretningsordenens artikel 108

af Pervenche Berès for Økonomi- og Valutaudvalget

til Rådet


  Om: EU's håndtering af udfordringen med de statsejede investeringsfonde

 Besvarelse på plenarmøde 

Statsejede investeringsfonde, dvs. statsejede investeringsinstrumenter finansieret gennem valutareserver, er i stærk fremgang samtidig med, at den politiske strid og de potentielle risici, som disse fonde medfører, også vokser.

 

Subprimekrisen og dens følger rettede en uventet opmærksomhed mod de statsejede investeringsfonde, hvilket skabte nye muligheder for disse fonde, som i en række tilfælde har reddet visse store banker.

 

Mener Rådet, at der på baggrund af de mange aktuelle nationale initiativer skabes et behov for koordinering på fællesskabsplan, som vil kunne samordne den lovgivning, der er udarbejdet af medlemsstaterne, for at sikre lige vilkår samtidig med, at det bliver muligt at reagere effektivt og i tide, hvis følsomme sektorer skulle være berørte? Mener Rådet ikke i denne forbindelse, at Kommissionen skal gennemføre en kontrol af medlemsstaternes initiativer og af, at disse er i overensstemmelse med EU-lovgivningen? Mener Rådet ikke, at det ville være passende med en objektiv vurdering af de instrumenter, der er til rådighed (dvs. krav om gennemsigtighed, stemmeret i de statsejede investeringsfonde, gyldne aktier, aktionærrettigheder), og at udarbejde en EU-strategi for følsomme sektorer, der rækker ud over de nationale grænser? Hvad mener Rådet om et registreringssystem for disse fonde?

 

I hvilket omfang mener Rådet, at EF-traktatens artikel 58, der indeholder restriktioner for kapital- og betalingsbevægelser af hensyn til den offentlige orden eller den offentlige sikkerhed, skal tydeliggøres for at kunne sikre fuld forenelighed med fællesskabsinteresserne og sikre, at det indre marked fungerer perfekt?

 

Hvad mener Rådet, at EU skal gøre på globalt plan? Bør EU gå i spidsen med en global strategi over for de statsejede investeringsfonde ved at fremme bedste praksis og endelig finde en løsning af problemet med gensidighed i forbindelse med åbning af markederne?

 

Hvad mener Rådet om på forhånd at fastlægge og fremme EU's stærke position, navnlig i forbindelse med internationale forhandlinger?

 

Hvad mener Rådet om at tage de globale markeders funktion op til grundlæggende overvejelse og derefter fremsætte forslag for de passende internationale fora?

 

Mener Rådet, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger i forbindelse med oliemonarkierne, der øger uligevægten i vekselkursen mellem euro og dollar, idet olie sælges i dollar, som siden hen geninvesteres i euro via de statsejede investeringsfonde?

 

 

Indgået: 02.06.2008

Videresendt: 03.06.2008

Besvarelsesfrist: 24.06.2008

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik