Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-0070/2008

Внесени текстове :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Разисквания :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 31kWORD 23k
4 юни 2008 г.
O-0070/2008

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0070/08

съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП

от Miroslav Ouzký, от името на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

към Съвета


  Относно: Напредък в Съвета по отношение на рамковата директива за опазване на почвите

 Отговор по време на пленарно заседание 

Европейският парламент прие становището си на първо четене (P6_TA(2007)0509) относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за опазване на почвите и за изменение на Директива 2004/35/ЕО[1] на 14 ноември 2007 г. (Докладчик: Г-жа Cristina Gutiérrez-Cortines). Не е ясно кога Съветът ще може да приеме обща позиция и ще я съобщи на Европейския парламент.

 

Какъв е напредъкът в Съвета след приемането на становището от първо четене на Европейския парламент и кога, според настоящия график, Съветът ще може да съобщи общата позиция на Европейския парламент?

 

 

Внесен: 04.06.2008

Предаден: 05.06.2008

Краен срок за отговор: 26.06.2008

[1]  ОВ L 143 от 30.4.2004 г., стр. 56.

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност