Parlamentní otázka - O-0070/2008Parlamentní otázka
O-0070/2008

  Pokrok, kterého Rada dosáhla v souvislosti s rámcovou směrnicí o ochraně půdy

  OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0070/08,
  kterou podle článku 108 jednacího řádu
  pokládá Miroslav Ouzký za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
  Radě

  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-0070/2008
  Předložené texty :
  O-0070/2008 (B6-0455/2008)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Dne 14. listopadu 2007 přijal Evropský parlament v rámci prvního čtení své stanovisko (P6_TA(2007)0509) k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro ochranu půdy a změně směrnice 2004/35/ES[1] (zpravodajka: Cristina Gutiérrez-Cortinesová). Není jasné, kdy bude Rada schopna přijmout společný postoj a sdělit jej Evropskému parlamentu.

   

  Jakého pokroku Rada dosáhla od přijetí stanoviska Evropského parlamentu v rámci prvního čtení a kdy, podle stávajícího plánu, bude schopna Evropskému parlamentu sdělit společný postoj?

   

   

  Předložení: 04.06.2008

  Postoupení: 05.06.2008

  Platné do: 26.06.2008