Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-0070/2008

Esitatud tekstid :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Arutelud :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 24kWORD 21k
4. juuni 2008
O-0070/2008

SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0070/08

vastavalt kodukorra artiklile 108

esitaja: Miroslav Ouzký Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

nõukogule


  Teema: Nõukogu edusammud seoses mullakaitse raamdirektiiviga

 Vastus täiskogul 

Euroopa Parlament on esimesel lugemisel 14. novembril 2007 vastu võtnud arvamuse (P6_TA(2007)0509), mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ[1] (raportöör: Cristina Gutiérrez-Cortines). Ei ole selge, millal nõukogu saab vastu võtta ühise seisukoha ja edastada selle Euroopa Parlamendile.

 

Millised on nõukogu edusammud pärast arvamuse vastuvõtmist Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel ja millal võiks nõukogu praeguse kava kohaselt edastada ühise seisukoha Euroopa Parlamendile?

 

 

Esitatud: 04.06.2008

Edastatud: 05.06.2008

Vastuse tähtaeg: 26.06.2008

[1]  ELT L 143, 30.4.2004, lk. 56.

Keel, milles küsimus esitati: EN 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika