Parlamendi esitatud küsimus - O-0070/2008Parlamendi esitatud küsimus
O-0070/2008

  Nõukogu edusammud seoses mullakaitse raamdirektiiviga

  SUULINE KÜSIMUS ARUTELUGA O-0070/08
  vastavalt kodukorra artiklile 108
  esitaja: Miroslav Ouzký Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel
  nõukogule

  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-0070/2008
  Esitatud tekstid :
  O-0070/2008 (B6-0455/2008)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Euroopa Parlament on esimesel lugemisel 14. novembril 2007 vastu võtnud arvamuse (P6_TA(2007)0509), mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse mullakaitse raamistik ja muudetakse direktiivi 2004/35/EÜ[1] (raportöör: Cristina Gutiérrez-Cortines). Ei ole selge, millal nõukogu saab vastu võtta ühise seisukoha ja edastada selle Euroopa Parlamendile.

   

  Millised on nõukogu edusammud pärast arvamuse vastuvõtmist Euroopa Parlamendi esimesel lugemisel ja millal võiks nõukogu praeguse kava kohaselt edastada ühise seisukoha Euroopa Parlamendile?

   

   

  Esitatud: 04.06.2008

  Edastatud: 05.06.2008

  Vastuse tähtaeg: 26.06.2008