Parlamento klausimas - O-0070/2008Parlamento klausimas
O-0070/2008

  Tarybos pažanga dėl pagrindų direktyvos dėl dirvožemio apsaugos

  KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0070/08
  pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
  pateikė Miroslav Ouzký Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
  Tarybai

  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-0070/2008
  Pateikti tekstai :
  O-0070/2008 (B6-0455/2008)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamentas pirmuoju svarstymu priėmė nuomonę (P6_TA(2007)0509) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios dirvožemio apsaugos sistemą ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB[1]. (Pranešėja: Cristina Gutiérrez-Cortines). Neaišku, kada Taryba galės patvirtinti bendrąją poziciją ir apie ją pranešti Europos Parlamentui.

   

  – Kokią pažangą padarė Taryba nuo to laiko, kai pirmuoju svarstymu buvo priimta Parlamento nuomonė, ir kada pagal dabartinį planavimą Taryba galės pranešti apie bendrąją poziciją Europos Parlamentui?

   

   

  Pateikta: 04.06.2008

  Perduota: 05.06.2008

  Atsakyti iki: 26.06.2008