Parlamento klausimas - O-0070/2008Parlamento klausimas
O-0070/2008

Tarybos pažanga dėl pagrindų direktyvos dėl dirvožemio apsaugos

KLAUSIMAS ŽODŽIU SU DEBATAIS O-0070/08
pagal 108 Darbo tvarkos taisyklių straipsnį
pateikė Miroslav Ouzký Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vardu
Tarybai

Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-0070/2008
Pateikti tekstai :
O-0070/2008 (B6-0455/2008)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamentas pirmuoju svarstymu priėmė nuomonę (P6_TA(2007)0509) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, nustatančios dirvožemio apsaugos sistemą ir iš dalies keičiančios Direktyvą 2004/35/EB[1]. (Pranešėja: Cristina Gutiérrez-Cortines). Neaišku, kada Taryba galės patvirtinti bendrąją poziciją ir apie ją pranešti Europos Parlamentui.

 

– Kokią pažangą padarė Taryba nuo to laiko, kai pirmuoju svarstymu buvo priimta Parlamento nuomonė, ir kada pagal dabartinį planavimą Taryba galės pranešti apie bendrąją poziciją Europos Parlamentui?

 

 

Pateikta: 04.06.2008

Perduota: 05.06.2008

Atsakyti iki: 26.06.2008