Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-0070/2008

Iesniegtie teksti :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Debates :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 27kWORD 22k
2008. gada 4. jūnijs
O-0070/2008

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0070/08

saskaņā ar Reglamenta 108. pantu

Iesniedzis Miroslav Ouzký, Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas vārdā

Padomei


  Temats: Padomes darbs saistībā ar pamatdirektīvu par augsnes aizsardzību

 Atbilde plenārsēdē 

Eiropas Parlaments 2007. gada 14. novembrī pieņēma pirmā lasījuma atzinumu (P6_TA(2007)0509) par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izveido pamatnostādnes augsnes aizsardzībai un groza Direktīvu 2004/35/EK[1] (referente Cristina Gutiérrez-Cortines). Nav skaidrs, kad Padome varēs pieņemt kopējo nostāju un paziņot to Eiropas Parlamentam.

 

Kā risinās darbs Padomē kopš Eiropas Parlamenta pirmā lasījuma atzinumu pieņemšanas un kad saskaņā ar pašreizējiem plāniem Padome varētu paziņot Eiropas Parlamentam kopējo nostāju?

 

 

Iesniegts: 04.06.2008

Nosūtīts: 05.06.2008

Termiņš atbildei: 26.06.2008

[1]  OV L 143, 30.4.2004., 56. lpp.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika