Mistoqsija Parlamentari - O-0070/2008Mistoqsija Parlamentari
O-0070/2008

Progress fi ħdan il-Kunsill fir-rigward tad-Direttiva Qafas dwar il-Ħarsien tal-Ħamrija

MISTOQSIJA ORALI B' DIBATTITU O-0070/08
skond ir-Regola 108 tar-Regoli ta’ Proċedura
minn Miroslav Ouzký f’isem il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel
lill-Kunsill

Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
O-0070/2008
Testi mressqa :
O-0070/2008 (B6-0455/2008)
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

Il-Parlament Ewropew adotta l-opinjoni ta' l-ewwel qari tiegħu (P6_TA(2007)0509) dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li twaqqaf qafas għall-ħarsien tal-ħamrija u li temenda d-Direttiva 2004/35/EC[1] ta' l-14 ta' November 2007 (Rapporteur: Is-Sinjura Cristina Gutiérrez-Cortines). Għadu m'huwiex ċar meta l-Kunsill se jkun jista' jadotta pożizzjoni komuni u jikkomunikaha lill-Parlament Ewropew.

 

Xi progress sar fi ħdan il-Kunsill mill-adozzjoni ta' l-opinjoni ta' l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew u, skond l-ippjanar attwali, il-Kunsill meta se jkun jista' jikkomunika l-pożizzjoni komuni lill-Parlament Ewropew?

 

 

Tressiq: 04.06.2008

Mibgħuta: 05.06.2008

Skadenza: 26.06.2008