Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-0070/2008

Ingediende teksten :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Debatten :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 26kWORD 22k
4 juni 2008
O-0070/2008

MONDELINGE VRAAG MET DEBAT O-0070/08

ingediend overeenkomstig artikel 108 van het Reglement

van Miroslav Ouzký, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

aan de Raad


  Betreft: Stand van zaken bij de behandeling van de kaderrichtlijn inzake bodembescherming door de Raad

 Antwoord plenaire 

Het Europees Parlement heeft op 14 november 2007 in eerste lezing advies uitgebracht (P6_TA (2007)0509) over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor de bescherming van de bodem en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG[1] van 14 november 2007 (rapporteur: mevrouw Cristina Gutiérrez-Cortines). Het is nog niet duidelijk wanneer de Raad in staat zal zijn daaromtrent een gemeenschappelijk standpunt vast te stellen en dit aan het Europees Parlement mede te delen.

 

Hoe ver is de Raad sinds de goedkeuring van het advies in eerste lezing door het Europees Parlement met de behandeling van dit voorstel gevorderd en wanneer denkt hij - zoals de zaken er thans voorstaan - in staat te zijn zijn gemeenschappelijk standpunt aan het Europees Parlement mede te delen?

 

 

Ingediend: 04.06.2008

Doorgezonden: 05.06.2008

Uiterste datum beantwoording: 26.06.2008

[1]  PB L 143 van 30.4.2004, blz. 56.

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Juridische mededeling - Privacybeleid