Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-0070/2008

Predkladané texty :

O-0070/2008 (B6-0455/2008)

Rozpravy :

PV 04/09/2008 - 5
CRE 04/09/2008 - 5

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 27kWORD 23k
4. júna 2008
O-0070/2008

OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0070/08

v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,

ktorú položil Miroslav Ouzký v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Rade


  Vec: Pokrok, ktorý sa dosiahol v Rade v súvislosti s rámcovou smernicou o ochrane pôdy

 Odpoveď v pléne 

Európsky parlament prijal 14. novembra 2007 v prvom čítaní stanovisko (P6_TA(2007)0509) k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES[1] (spravodajkyňa: Cristina Gutiérrez-Cortines). Nie je jasné, kedy bude Rada schopná prijať spoločnú pozíciu a oznámiť ju Európskemu parlamentu.

 

Aký pokrok bol v Rade dosiahnutý od prijatia stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní a kedy bude Rada podľa aktuálneho plánu schopná oznámiť spoločnú pozíciu Európskemu parlamentu?

 

 

Predložené: 04.06.2008

Postúpené: 05.06.2008

Termín pre odpoveď: 26.06.2008

[1]  Ú. v. ES L 143, 30. 4.2004, s. 56.

Pôvodný jazyk otázky: EN 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia