Parlamentná otázka - O-0070/2008Parlamentná otázka
O-0070/2008

  Pokrok, ktorý sa dosiahol v Rade v súvislosti s rámcovou smernicou o ochrane pôdy

  OTÁZKA NA ÚSTNE ZODPOVEDANIE S ROZPRAVOU O-0070/08
  v súlade s článkom 108 Rokovacieho poriadku,
  ktorú položil Miroslav Ouzký v mene Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
  Rade

  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  O-0070/2008
  Predkladané texty :
  O-0070/2008 (B6-0455/2008)
  Hlasovanie :
  Prijaté texty :

  Európsky parlament prijal 14. novembra 2007 v prvom čítaní stanovisko (P6_TA(2007)0509) k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa ustanovuje rámec pre ochranu pôdy a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2004/35/ES[1] (spravodajkyňa: Cristina Gutiérrez-Cortines). Nie je jasné, kedy bude Rada schopná prijať spoločnú pozíciu a oznámiť ju Európskemu parlamentu.

   

  Aký pokrok bol v Rade dosiahnutý od prijatia stanoviska Európskeho parlamentu v prvom čítaní a kedy bude Rada podľa aktuálneho plánu schopná oznámiť spoločnú pozíciu Európskemu parlamentu?

   

   

  Predložené: 04.06.2008

  Postúpené: 05.06.2008

  Termín pre odpoveď: 26.06.2008