Parlamentní otázka - O-0085/2008Parlamentní otázka
O-0085/2008

Přezkoumání doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech

OTÁZKA K ÚSTNÍMU ZODPOVĚZENÍ S ROZPRAVOU O-0085/08,
kterou podle článku 108 jednacího řádu
pokládá Miroslav Ouzký za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Komisi

Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-0085/2008
Předložené texty :
O-0085/2008 (B6-0479/2008)
Hlasování :
Přijaté texty :

Dne 14. listopadu Komise zveřejnila sdělení (KOM(2007)0707) o přezkumu doporučení 2001/331/ES, kterým se stanoví minimální kritéria pro inspekce ochrany životního prostředí v členských státech.  Ve sdělení se mimo jiné uvádí, že:

  informace předložené členskými státy o způsobu, jakým provádějí doporučení, byly „neúplné nebo bylo obtížné je porovnávat“,

  stále existují velké rozdíly ve způsobu, jakým inspekce ochrany životního prostředí provádějí státní, regionální a místní orgány v EU, 

  oblast působnosti doporučení je nedostatečná a nezahrnuje mnoho důležitých činností, jako je Natura 2000, a kontrolu ilegální přepravy odpadu,

  plány inspekce nebyly v mnoha případech realizovány, a pokud existují, často nejsou zveřejňovány.

 

Správné a stejnoměrné prosazování práva EU v oblasti životního prostředí je velmi důležité.  Cokoli jiného je pro veřejnost zklamáním a škodí pověsti EU jako účinně fungujícího ochránce životního prostředí.

 

Může tedy Komise vysvětlit,

 

  1. proč chce doporučení pouze pozměnit a proč nenavrhuje řídit se možností uvedenou v doporučení, podle níž by mohla předložit návrh směrnice o inspekcích ochrany životního prostředí,

 

  1. proč se rozhodla pro nesystematický postup a navrhuje připojit požadavky související s inspekcemi ochrany životního prostředí jednotlivě ke stávajícím směrnicím, což je proces, který pravděpodobně zabere mnoho času,

 

  1. proč nechce využít možnosti směrnice, ve které by mohla definovat termíny, jako je „inspekce“ a „audit“, které se, jak sama připouští, „vykládají v jednotlivých členských státech různě“, když jsou uvedeny v doporučení,

 

  1. proč nechce transformovat organizaci IMPEL na účinný nástroj inspekce ochrany životního prostředí v rámci EU, který by měl právo požádat orgány členských států o spolupráci, jestliže pouze prostřednictvím takovéhoto nástroje se Komise může osvobodit od závislosti na orgánech, které se snaží řídit?

 

 

Předložení: 11.09.2008

Postoupení: 15.09.2008

Platné do: 22.09.2008