Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-0085/2008Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-0085/2008

Gennemgang af henstilling (2001/331/EF) om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0085/08
jf. forretningsordenens artikel 108
af Miroslav Ouzký for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
til Kommissionen

Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-0085/2008
Indgivne tekster :
O-0085/2008 (B6-0479/2008)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den 14. november offentliggjorde Kommissionen en meddelelse (KOM(2007)0707) om gennemgangen af henstilling 2001/331/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne. I meddelelsen stod der bl.a., at

 de oplysninger, som medlemsstaterne indsendte om, hvordan de gennemførte henstillingen, var ”ufuldstændige eller vanskeligt sammenlignelige”

 der stadig er store forskelle på måden, hvorpå miljøinspektioner bliver udført af nationale, regionale og lokale myndigheder i EU

 omfanget af henstillingen er utilstrækkelig og ikke omfatter mange vigtige aktiviteter som f.eks. Natura 2000 og kontrol med ulovlige affaldsoverførsler

 inspektionsplanerne i mange tilfælde ikke er blevet gennemført og, hvor de findes, ofte ikke er offentligt tilgængelige.

 

En god og jævn håndhævelse af EU’s miljølovgivning er af afgørende betydning. Alt andet skuffer offentlighedens forventninger og undergraver EU’s ry som en effektiv vogter af miljøet.

 

Kan Kommissionen derfor forklare,

 

1. hvorfor den kun ønsker at ændre henstillingen, og hvorfor den ikke foreslår at overveje henvisningen i henstillingen til Kommissionens mulighed for at fremsætte et forslag til direktiv om miljøinspektioner?

 

2. hvorfor den i stedet har valgt en stykkevis tilgang og foreslår at knytte miljøinspektionskrav individuelt til eksisterende direktiver - en proces, der nødvendigvis vil være tidskrævende?

 

3. hvorfor den ikke er parat til at anvende et direktiv til at definere udtryk som ”inspektion” og ”miljørevision”, som den indrømmer, bliver ”fortolket på forskellig vis af medlemsstaterne”, når de fastsættes i en henstilling?

 

4. hvorfor den ikke er parat til at forvandle IMPEL til en effektiv EU-inspektionsstyrke med beføjelse til at kræve, at medlemsstaternes myndigheder samarbejder, eftersom det i sidste ende kun er gennem oprettelsen af en sådan styrke, at Kommissionen kan undgå at sætte sin lid til dem, den forsøger at kontrollere?

 

 

Indgået: 11.09.2008

Videresendt: 15.09.2008

Besvarelsesfrist: 22.09.2008