Парламентарен въпрос - O-0096/2008Парламентарен въпрос
O-0096/2008

  Демокрацията, правата на човека и новото споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам

  ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0096/08
  съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП
  от Marco Cappato и Marco Pannella, от името на групата ALDE
  към Комисията

  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-0096/2008
  Внесени текстове :
  O-0096/2008 (B6-0474/2008)
  Гласувания :
  Приети текстове :

   Като има предвид, че по време на посещението на председателя на Европейската комисия г-н Barroso през ноември 2007 г. бе поставено начало на преговори за ново споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам и че първият кръг на преговорите се проведе през юли 2008 г.;

   

   като има предвид, че на 20 и 21 октомври 2008 г. в Ханой ще се проведе нов кръг от преговорите;

   

   като има предвид, че настоящото споразумение за сътрудничество включва клауза за правата на човека, въз основа на която член 1 гласи :„зачитането на правата на човека и на демократичните принципи е основа за сътрудничеството между страните и представлява съществен елемент от споразумението“;

   

   като взе предвид, че Социалистическа република Виетнам е държава с еднопартийна система и е под контрола на Виетнамската комунистическа партия, която също така оказва пълен контрол върху профсъюзите, асоциациите, религиозните организации и медиите;

   

   като взе предвид, че във Виетнам са документирани систематически нарушения на човешките и гражданските права, особено срещу етнически малцинства като Montagnards (Degar) и непризнати религиозни организации като Обединената будистка църква, както и че според някои влиятелни НПО за последните 18 месеца най-малко 26 политически дисиденти са осъдени и изпратени в затвора;

   

   като взе предвид, че смъртното наказание е запазено във Виетнам; че през последните няколко години смъртното наказание се използва все по-често и че през 2008 г. най-малко 83 души, сред които 14 жени, са осъдени на смърт;

   

  какви инициатива е предприела Комисията, ако изобщо е предприела такива, за да гарантира, че преговорите за ново споразумение за партньорство и сътрудничество ще доведат до конкретни стъпки и развитие по отношение на зачитането на правата на човека и установяването на демокрация във Виетнам?

   

  Какви осезаеми подобрения счита Комисията за необходими, за да се сключи споразумение, което да бъде удовлетворяващо също така по отношение на демокрацията и правата на човека?.

   

   

  Внесен: 23.09.2008

  Предаден: 25.09.2008

  Краен срок за отговор: 02.10.2008