Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-0097/2008

Ingivna texter :

O-0097/2008 (B6-0486/2008)

Debatter :

PV 17/12/2008 - 19
CRE 17/12/2008 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 26kWORD 24k
29 september 2008
O-0097/2008

MUNTLIG FRÅGA MED DEBATT O-0097/08

i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen

från Arlene McCarthy för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till kommissionen


  Angående: Konsumentskyddsaspekter av varumärkesförfalskning

 Svar i kammaren 

Varumärkesförfalskning och pirattillverkning har som fenomen vuxit allt snabbare under de senaste åren. År 2007 registrerade tullen mer än 43 000 fall av förfalskade varor som beslagtagits vid EU:s yttre gräns jämfört med 37 000 år 2006, vilket innebär en ökning på nästan 17 procent. Varumärkesförfalskning handlar allt oftare om falska läkemedel, falska livsmedel, falsk kosmetika, falska leksaker och falsk elektronik. Utöver att åsamka företag på den inre marknaden allvarlig ekonomisk skada kan dessa produkter allvarligt skada konsumenterna. Kommissionen ombeds därför besvara följande frågor:

 

  1. Vilka åtgärder kan kommissionen vidta för att förbättra den administrativa strukturen i kommissionens arbete på detta område? Kommer kommissionen att inrätta en intern samordningsenhet i syfte att föra samman de relevanta grupperna från olika generaldirektorat och utveckla ett gemensamt handlingsprogram?

 

  1. Kan kommissionen ta fram statistik om hur många människor som har lidit skada till följd av handeln med förfalskade varor (särskilt med avseende på hälsa och säkerhet)? Anser kommissionen att den aktuella insamlingen av uppgifter om nackdelarna för konsumenterna är tillräcklig? Kan Rapex-systemet förbättras så att det tillhandahåller viktig information om den skada som förfalskade produkter vållar konsumenterna?

 

  1. Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att trygga konsumenternas tillit till och förtroende för produkter som saluförs på den inre marknaden? Vilka ytterligare åtgärder avser kommissionen att vidta för att stärka efterlevnadskontrollen och (tullens) kontroller inom och utanför EU?

 

  1. Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att informera konsumenterna om det hot mot deras hälsa och säkerhet som förfalskade varor utgör? På vilket sätt kommer kommissionen att involvera medlemsstaterna i dessa åtgärder? Skulle kommissionen stödja tanken på att inrätta ett EUövervakningscentrum för varumärkesförfalskning och pirattillverkning?

 

 

Ingiven: 29.09.2008

Vidarebefordrad: 01.10.2008

Sista svarsdag: 08.10.2008

 

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy