Parlamenti kérdés - O-0100/2008Parlamenti kérdés
O-0100/2008

  Az EU utas-nyilvántartási adatai (PNR-adatai)

  SZÓBELI VÁLASZT IGÉNYLŐ KÉRDÉS VITÁVAL O-0100/08
  Az Eljárási Szabályzat 108. cikke alapján
  előterjesztette: Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn és Sylvia-Yvonne Kaufmann a(z) Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében
  a Bizottsághoz

  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  O-0100/2008
  Előterjesztett szövegek :
  O-0100/2008 (B6-0476/2008)
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  A PNR-adatokat eredetileg kereskedelmi célzattal gyűjtik, azonban jelenleg egyre gyakrabban biztonsági célt szolgálnak (mint például a repülésbiztonság, a határt átlépő személyforgalom ellenőrzése, az adócsalás, a pénzmosás, a terrorizmus és a bűncselekmények, illetve a fertőző betegségek elleni küzdelem stb.), ahogy azt 2001 szeptembere óta az Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália és a közelmúltban az Egyesült Királyság, Franciaország és Dánia is bevezette. Ezért e célok és az adatok kezelésére vonatkozó feltételek országonként változnak, illetve folyamatosan átalakulnak. Figyelembe véve, hogy az Európai Uniónak és tagállamainak fenn kellene tartaniuk hagyományos nyitottságukat és az 1966. évi Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának 12.2. cikke értelmében biztosítaniuk kellene a személyek országok közötti mozgásának szabadságát, a Bizottság:

   

  1. a hatékonyság tekintetében: fel tud-e mutatni bizonyítékot (valamint a hibaarányt) az összes PNR-adat tömeges gyűjtése és felhasználása (különösen az automatikus elemzési módszerek, mint a profilmeghatározás és az adatbányászat, a PNR-adatok kockázati mutatók szerinti elemzése) vonatkozásában a terrorizmus elleni küzdelem során, tekintve hogy egyik rendszer sem került ez idáig megfelelő értékelésre?

   

  1. a célhoz kötöttség tekintetében: egyértelműen és pontosan meg tudja-e határozni (az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 8. cikke), hogy európai uniós szinten milyen célokra lehet PNR-adatokat gyűjteni;  továbbá bizonyítani tudja-e a PNR-adatok terrorizmus elleni küzdelemtől eltérő célú, mint például a kábítószer-csempészet, a bevándorlás, vagy közegészségügy terén történő használatának helyességét?

   

  1. a szubszidiaritás tekintetében: be tudja-e mutatni egy európai uniós szintű kezdeményezés szükségességét, valamint azt, hogy miért nem tudják a tagállamok gyűjteni és használni a PNR-adatokat? Ha valóban európai uniós szintű fellépésre van szükség, miért állapította meg a Bizottság csupán azt a kötelezettségét, hogy a tagállamoknak gyűjteniük és használniuk kell a PNR-adatokat ahelyett, hogy valódi uniós rendszert alakított volna ki? Egyetért-e azzal a Bizottság, hogy a 27 nemzeti megoldás vegyítésének? nincs európai hozzáadott értéke, és jogbizonytalanságot eredményez a polgárok és a légitársaságok szempontjából?

   

  1. az összehangolás és a rendszer tekintetében: meg tudja-e magyarázni, hogy a PNR-adatok uniós szintű gyűjtése és felhasználása hogyan egyeztethető össze egy következetes stratégiával, és hogyan kapcsolódik más (tervezett) uniós határbiztonsági intézkedésekhez, például az előzetes utasinformációhoz (API), a határregisztrációs rendszerhez, az elektronikus utazásengedélyezési rendszerhez (ESTA), a biometria útlevélben és vízumban történő alkalmazásához, a Schengeni Információs Rendszerhez (SIS), a Vízuminformációs Rendszerhez (VIS) és a nemzeti határvédelmi rendszerekhez, mint például az Egyesült Királyság e-borders/Semaphore rendszeréhez?

   

  1. a jogbiztonság tekintetében: meg tudja-e magyarázni, hogy a PNR-adatokat hogyan lehet a büntetőügyi politikától eltérő célokra használni (mint pl. a repülésbiztonság, a határvédelem, a schengeni együttműködés, az illegális bevándorlás és az egészségvédelem) közösségi jogalap nélkül (ld. EUSz. 47. cikkét és a Tanács jogi szolgálatának véleményét)?

   

  1. a demokratikus ellenőrzés tekintetében: meg tudja-e magyarázni, hogyan biztosítják a teljes parlamenti ellenőrzést európai és nemzeti szinten, valamint azt, hogy az adatvédelmi hatóságok hogyan fognak ellenőrzést gyakorolni a rendszer felett?

   

   

  Előterjesztve: 08.10.2008

  Továbbítva: 10.10.2008

  A válaszadás határideje: 17.10.2008