Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-0100/2008

Predložena besedila :

O-0100/2008 (B6-0476/2008)

Razprave :

PV 20/10/2008 - 15
CRE 20/10/2008 - 15

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 30kWORD 29k
8. oktober 2008
O-0100/2008

VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0100/08

v skladu s členom 108 Poslovnika

predložila Sophia in 't Veld, Martine Roure, Philip Bradbourn in Sylvia-Yvonne Kaufmann, v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

za Komisijo


  Zadeva: Evidenca imen letalskih potnikov v EU

 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Podatki za evidenco imen letalskih potnikov se prvenstveno zbirajo za komercialne namene, vedno bolj pa služijo tudi številnim varnostnim namenom (kot so varnost letalstva, nadzor priseljevanja, davčne goljufije, pranje denarja, preprečevanje terorizma in kriminalitete ter preprečevanje nalezljivih bolezni itd.), kar je bilo septembra 2001 uvedeno v ZDA, Kanadi in Avstraliji, nedavno pa tudi v Združenem kraljestvu, Franciji in na Danskem. Zato se ti nameni in s tem povezani pogoji za obdelavo podatkov med državami razlikujejo ter se nenehno spreminjajo. Ob upoštevanju, da bi EU in njene države članice morale ohraniti svojo tradicijo odprtih držav ter zagotoviti svobodo meddržavnega gibanja, kot jo določa člen 12.2 Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah iz leta 1966, lahko Komisija:

 

1. V zvezi z učinkovitostjo: priskrbi dokaze (in stopnjo pogostosti napak) o množičnem zbiranju in uporabi podatkov iz evidenc imen vseh letalskih potnikov (zlasti samodejnih metod analize, kot so profiliranje in izkopavanje podatkov, primerjanje podatkov iz evidenc letalskih potnikov s kazalniki tveganja) v boju proti terorizmu, glede na to, da do sedaj ni bil noben od obstoječih programov ustrezno ocenjen?

 

2. V zvezi z omejitvami glede namena: jasno in natančno navede (člen 8 evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin), za katere namene bi bilo treba zbirati podatke iz evidence imen letalskih potnikov na ravni EU; poleg tega priskrbi dokaze o tem, da so podatki iz evidenc imen letalskih potnikov primerni za druge namene poleg boja proti terorizmu, kot so denimo preprodaja drog, priseljevanje ali javno zdravje?

 

3. V zvezi s subsidiarnostjo: izkaže potrebo po pobudi EU ter razloge, zaradi katerih države članice ne morejo zbirati in uporabiti podatkov iz evidence imen letalskih potnikov? Če dejansko obstaja potreba po ukrepih na ravni EU, zakaj se je Komisija odločila, da ustvari le obveznost za države članice, da zberejo in uporabijo podatke iz evidence imen letalskih potnikov, ni pa vzpostavila pravega programa EU? Ali Komisija soglaša, da skupek 27 nacionalnih ureditev nima evropske dodane vrednosti in ustvarja pravno negotovost za državljane in letalske prevoznike?

 

4. V zvezi s sinergijo in splošno strukturo: razloži, kako zbiranje in uporaba podatkov iz evidenc imen letalskih potnikov na ravni EU ustrezata skladni strategiji in kako sta povezana z drugimi (predvidenimi) ukrepi EU za varnost na mejah, kot so sistem API, sistem vstopa in izstopa, elektronskega sistema za odobritev potovanj ter o izmenjavi podatkov, biometrija v potnih listih ter vizumi, sistema SIS in VIS ter nacionalni programi za varovanje meja, kot je e-borders/Semaphore Združenega kraljestva?

 

5. V zvezi s pravno varnostjo: razloži, kako se lahko podatki iz evidenc imen letalskih potnikov uporabijo za druge namene kot za kriminalitetno politiko (kot so denimo varnost letalstva, nadzor meja, schengensko sodelovanje, nezakonito priseljevanje in varovanje zdravja) brez pravne podlage Skupnosti (glej člen 47 PEU in mnenje pravne službe Sveta)?

 

6. V zvezi z demokratičnim nadzorom: razloži, kako bo zagotovljen popoln parlamentarni nadzor na evropski in nacionalni ravni ter tudi, kako bodo organi za varstvo podatkov izvajali nadzor nad sistemom.

 

 

Vloženo: 08.10.2008

Posredovano: 10.10.2008

Rok za odgovor: 17.10.2008

 

Izvirni jezik vprašanja: EN 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov