Parlamenta jautājums - O-0102/2008Parlamenta jautājums
O-0102/2008

Apraides paziņojuma pārskatīšana - Valsts atbalsts sabiedriskajām raidorganizācijām

MUTISKS JAUTĀJUMS AR DEBATĒM O-0102/08
saskaņā ar Reglamenta 108. pantu
Iesnieguši Cornelis Visser, Ivo Belet un Ruth Hieronymi, Kultūras un izglītības komitejas vārdā
Komisijai

Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-0102/2008
Iesniegtie teksti :
O-0102/2008 (B6-0495/2008)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Atbilstīgi Konkurences komisāres Neelie Kroes viedoklim, 2001. gada Apraides paziņojums sniedz precīzas vadlīnijas uzņēmumiem, kuri darbojas plašsaziņas līdzekļu jomā, sabiedriskajām raidorganizācijām un dalībvalstīm. Tomēr viņa uzskata, ka ir iespējams šo paziņojumu lietderīgi uzlabot, lai palielinātu tā pārredzamību un juridisko noteiktību.

 

Uzstājoties seminārā par apraidi, (Strasbūrā 2008. gada 17. jūlijā) Neelie Kroes noteica vadlīnijas Apraides paziņojuma pārskatīšanai:

 labāka valsts atbalsta ietekmes uz tirgu novērtēšana saistībā ar jaunajiem plašsaziņas līdzekļiem,

 efektīvāku kontroles mehānismu ieviešana jauno plašsaziņas līdzekļu vidē,

 labāka sabiedriskā pienākuma definēšana attiecībā uz raidorganizācijām, tām ienākot jauno plašsaziņas līdzekļu tirgos.

 

Tā kā sabiedriskās apraides pakalpojumiem ir ļoti svarīga nozīme kultūras un valodu daudzveidībā,  tā veicina plurālismu, sniedz sabiedrībai augstas kvalitātes programmas un vispārīgāk, apmierina sabiedrības vajadzības kultūras, sociālajā un demokrātijas jomā, pašreizējā Apraides paziņojuma pārskatīšanā nepieciešams iesaistīt Eiropas Parlamentu.

 

1. Kādā veidā Eiropas Komisija konkrēti domā iesaistīt Eiropas Parlamentu Apraides paziņojuma pārskatīšanā?

 

2. Vai prasība veikt ex ante novērtējumu atbilst tām pilnvarām, kas Līgumā par Eiropas Savienību noteiktas Komisijai, jo īpaši Amsterdamas protokolam, kā arī Kopienas tiesību aktiem par vispārējas nozīmes pakalpojumiem?

 

3. Vai ex ante novērtējums nerada lieku administratīvo un finanšu slogu dalībvalstīm un sabiedriskajām raidorganizācijām?

 

4. Vai, nosakot sabiedrisko raidorganizāciju darbības jomu un darbību, sabiedrības interesēs ir ņemt vērā tirgus piedāvājumu, kā arī komerciālo plašsaziņas līdzekļu intereses?

 

5. Kādi būs nākošie Apraides paziņojuma pārskatīšanas posmi? Kad Eiropas Parlaments varētu saņemt pirmo Paziņojuma projekta versiju?

 

 

Iesniegts: 10.10.2008

Nosūtīts: 14.10.2008

Termiņš atbildei: 21.10.2008