Parlamentarno vprašanje - O-0102/2008Parlamentarno vprašanje
O-0102/2008

  Revizija sporočila o radiodifuziji - državna pomoč za javno radiotelevizijo

  VPRAŠANJE ZA USTNI ODGOVOR Z RAZPRAVO O-0102/08
  v skladu s členom 108 Poslovnika
  predložila Cornelis Visser, Ivo Belet in Ruth Hieronymi, v imenu Odbora za kulturo in izobraževanje
  za Komisijo

  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-0102/2008
  Predložena besedila :
  O-0102/2008 (B6-0495/2008)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Sporočilo o radiodifuziji iz leta 2001 po mnenju komisarke za konkurenco Neelie Kroes zagotavlja dragocene smernice medijskim podjetjem, izvajalcem storitev javne radiodifuzije in državam članicam. Vendar pa komisarka meni, da bi ga lahko učinkovito izboljšali in s tem povečali preglednost in pravno varnost.

   

  Neelie Kroes je na seminarju o radiodifuziji (17. julija 2008 v Strasbourgu) opredelila smernice za revizijo sporočila o radiodifuziji:

   izboljšanje ocene učinka državne pomoči na trg na področju novih medijev

   vzpostavitev učinkovitejših nadzornih mehanizmov na tem področju

   izboljšanje opredelitve naloge izpolnjevanja javnega interesa izdajateljev radijskega in televizijskega programa pri vstopu na trge novih medijev

   

  Ker ima javna radiotelevizija pomembno vlogo na področju kulturne in jezikovne raznolikosti, ker omogoča pluralizem medijev, javnosti zagotavlja kakovostne programe ter na splošno izpolnjuje kulturne, socialne in demokratične potrebe družbe, poudarjamo, da mora Evropski parlament sodelovati pri sedanjem postopku revizije sporočila o radiodifuziji.

   

  1. Kako bo Evropska komisija dejansko vključila Evropski parlament v revizijo sporočila o radiodifuziji?

   

  2. Je zahteva po vnaprejšnji oceni skladna s pristojnostmi Komisije iz Pogodbe EU ter zlasti z Amsterdamskim protokolom in zakonodajo Skupnosti v zvezi s storitvami splošnega pomena?

   

  3. Ali prinaša vnaprejšnja ocena nepotrebno upravno in finančno breme za države članice in izvajalce storitev javne radiodifuzije?

   

  4. Ali je v javnem interesu, da se ob opredelitvi obsega dejavnosti izvajalcev storitev javne radiodifuzije upoštevajo obstoječe ponudbe na trgu in interes komercialnih medijev?

   

  5. Kateri so naslednji koraki pri reviziji sporočila o radiodifuziji? Kdaj lahko Evropski parlament pričakuje prvi osnutek tega sporočila?

   

   

  Vloženo: 10.10.2008

  Posredovano: 14.10.2008

  Rok za odgovor: 21.10.2008