Парламентарни въпроси
PDF 36kWORD 39k
10 октомври 2008 г.
O-0103/2008

ВЪПРОС С ИСКАНЕ ЗА УСТЕН ОТГОВОР, ПОСЛЕДВАН ОТ РАЗИСКВАНЕ O-0103/08

съгласно член 108 от Правилника за дейността на ЕП

от Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата PSE

към Комисията


  Относно: Програма за реформа на полските корабостроителници

Корабостроителната промишленост има глобален характер. По-специално, азиатски корабостроителници стъпиха на световните пазари, като причиниха сериозни проблеми за корабостроителниците в някои от държавите-членки на ЕС.

 

Корабостроителната промишленост в Полша е въпрос, който заслужава специално внимание, особено във връзка с корабостроителниците в Szczecin, Gdansk и Gdynia. През последните няколко години тези корабостроителници получиха значителна публична финансова подкрепа с цел преструктуриране и модернизиране на корабостроителната промишленост в Полша. Европейската комисия определи насоките за този процес на преструктуриране, приватизиране и ограничаване на потенциала на този промишлен отрасъл. В миналото тези изисквания не бяха в пълна степен съблюдавани от две последователни полски правителства. В крайна сметка, обаче, на 12 септември 2008 г. полското правителство представи необходимите документи, които компетентният член на Комисията анализира. Правителството представи програмата за реформа и посочи потенциалните инвеститори. По този начин то изпълни условията за поставяне на начало на процеса на преструктуриране и съживяване на корабостроителниците, а с това и изискванията, поставени от Комисията. Въпреки че Европейската комисия е в процес на подготовка на отрицателен отговор, логично е да отдели необходимото време за осъществяване на пълна оценка на ефективността на преработената програма, предложена от полското правителство, и на окончателния пакет от споразумения между инвеститорите, правителството и професионалните съюзи. Такава процедура изглежда належаща с оглед на значимите евентуални социални последици от решението и стоте хиляди работни места, които са под въпрос.

 

1. В тази връзка, готова ли е Комисията да отдели необходимото време за извършване на пълна оценка на представените от полското правителство предложения и да достигне до положително решение за този важен промишлен отрасъл?

 

2. Комисията готова ли е да предприеме - заедно с полското правителство - всички мерки, необходими за засилването на конкурентоспособността на европейската корабостроителна промишленост и за предотвратяването на фалита на три големи корабостроителници?

 

 

Внесен: 10.10.2008

Предаден: 14.10.2008

Краен срок за отговор: 21.10.2008

 

Език, на който е внесен въпросът: EN 
Правна информация - Политика за поверителност