Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 30kWORD 42k
10. oktober 2008
O-0103/2008

MUNDTLIG FORESPØRGSEL MED FORHANDLING O-0103/08

jf. forretningsordenens artikel 108

af Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for PSE-Gruppen

til Kommissionen


  Om: Reformprogram for polske skibsværfter

Skibsbygningsindustrien har global karakter. Navnlig asiatiske skibsværfter er kommet ind på verdensmarkederne og skaber således alvorlige problemer for skibsværfter i nogle af EU's medlemsstater.

 

Skibsbygningsindustrien i Polen har givet anledning til særlig bekymring, især skibsværfterne i Szczecin, Gdansk og Gdynia. I de seneste år har disse skibsværfter modtaget omfattende økonomisk statsstøtte med henblik på en omstrukturering og modernisering af skibsbygningsindustrien i Polen. Europa-Kommissionen har fastlagt retningslinjerne for omstrukturering, privatisering og begrænsning af denne industrisektors potentiale. Hidtil er de stillede krav ikke blevet overholdt fuldt ud af to på hinanden følgende polske regeringer. Den 12. september 2008 fremsendte den polske regering dog endelig de nødvendige dokumenter, som i øjeblikket analyseres af den ansvarlige kommissær. Regeringen forelagde reformprogrammet og anførte mulige investorer. Hermed opfyldte den betingelserne for omstrukturering og fornyelse af skibsværfterne og således Kommissionens krav. Selv om Kommissionen er ved at forberede et negativt svar, kan det sikkert forventes, at Kommissionen tager den tid, der er nødvendig for at vurdere, hvor effektivt det reviderede program, som den polske regering har foreslået, og den endelige aftalepakke mellem investorer, regering og fagforeninger er. En sådan fremgangsmåde synes at være absolut nødvendig i betragtning af de enorme sociale følger, beslutningen får, og de 100 000 arbejdspladser, der står på spil.

 

1. Er Kommissionen derfor parat til at tage den tid, der er nødvendig for at foretage en samlet vurdering af de forslag, som den polske regering har fremlagt, og at finde en positiv løsning for denne betydningsfulde industrisektor?

 

 

2. Er Kommissionen parat til – sammen med den polske regering – at træffe alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at styrke den europæiske skibsbygningsindustris konkurrencedygtighed, og for at undgå, at tre store skibsværfter går konkurs?

 

 

Indgået: 10.10.2008

Videresendt: 14.10.2008

Besvarelsesfrist: 21.10.2008

 

 

Forespørgslens originalsprog: EN 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik