Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 38kWORD 42k
10 Οκτωβρίου 2008
O-0103/2008

ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΖΉΤΗΣΗ O-0103/08

σύμφωνα με το άρθρο 108 του Κανονισμού

υποβολή: Martin Schulz, Andrzej Jan Szejna, Marek Siwiec, Dariusz Rosati, Józef Pinior, Bogusław Liberadzki, Genowefa Grabowska, Bogdan Golik, Adam Gierek και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας PSE

προς την Επιτροπή


  Θέμα: Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των πολωνικών ναυπηγείων

Η ναυπηγική βιομηχανία έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις. Τα ασιατικά ναυπηγεία ιδίως έχουν εισέλθει στις παγκόσμιες αγορές δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στα ναυπηγεία ορισμένων κρατών μελών.

 

Η ναυπηγική βιομηχανία της Πολωνίας προξενεί σοβαρές ανησυχίες ιδίως όσον αφορά τα ναυπηγεία του Szczecin, του Gdansk και της Gdynia. Τα τελευταία χρόνια, τα εν λόγω ναυπηγεία έχουν λάβει σημαντικές δημόσιες οικονομικές ενισχύσεις που αποσκοπούσαν στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό της ναυπηγικής βιομηχανίας της Πολωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει κατευθυντήριες γραμμές για τούτη τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, ιδιωτικοποίησης και περικοπών στον συγκεκριμένο τομέα. Στο παρελθόν, οι απαιτήσεις αυτές δεν έγιναν απολύτως σεβαστές από δύο διαδοχικές πολωνικές κυβερνήσεις. Εν τέλει βεβαίως, η πολωνική κυβέρνηση υπέβαλε στις 12 Σεπτεμβρίου 2008 τα απαραίτητα σχετικά έγγραφα για να εξεταστούν από τον αρμόδιο επίτροπο. Η κυβέρνηση παρουσίασε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα και έκανε λόγο για ενδεχόμενους επενδυτές. Με αυτήν την ενέργεια της, τήρησε τους όρους για την έναρξη της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και αναζωογόνησης των ναυπηγείων και συμμορφώθηκε με τις απαιτήσεις της Επιτροπής. Μολονότι η απάντηση που βρίσκεται στο στάδιο της προετοιμασίας εκ μέρους της Επιτροπής είναι αρνητική, θα ανέμενε κανείς από την Επιτροπή να μην βιαστεί αλλά αντιθέτως να αφιερώσει όλο τον χρόνο που είναι απαραίτητος για να αξιολογήσει πλήρως την αποτελεσματικότητα του αναθεωρημένου προγράμματος που προτείνει η πολωνική κυβέρνηση και το τελικό πακέτο των συμφωνιών μεταξύ επενδυτών, κυβέρνησης και συνδικάτων. Μια τέτοια διαδικασία μοιάζει απαραίτητη αν λάβουμε υπόψη μας τον ενδεχόμενο τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο της απόφασης και τις 100 000 θέσεις εργασίας που διακυβεύονται.

 

  1. Δεδομένων όλων αυτών, είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να αφιερώσει όλο τον χρόνο που είναι απαραίτητος για να αξιολογήσει πλήρως τις προτάσεις της πολωνικής κυβέρνησης και για να καταλήξει σε μία λύση θετικού χαρακτήρα για τον πολύ σημαντικό αυτό βιομηχανικό τομέα;

 

  1. Προτίθεται η Επιτροπή να λάβει - από κοινού με την πολωνική κυβέρνηση - όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυπηγικής βιομηχανίας και να αποφευχθεί η χρεοκοπία τριών μεγάλων ναυπηγείων;  

 

 

Κατάθεση: 10.10.2008

Διαβίβαση: 14.10.2008

Λήξη προθεσμίας: 21.10.2008

 

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου